1000 Pepatah Petitih Minang

SEKAPUR SIRIH

Disusun jari nan sapuluah, ditakuakan kapalo nan satu dihujamkan lutuik nan duo. Kapado ALLAH Ampun dimintak, sambah dianta dipuhunkan, kapado Panghulu Pamangku Adat, bilo maulana jo tuanku, Nan manjunjuang soko dalam adat, sarato imam dengan khatib. Nan mudo pambimbiang dunia Bundo kanduang samo didalam.

Ujuik kato buah rundiagan, sakiro paham dikahandaki bahubuang jo maso nan ditampuah, musim nan tumbuah iko kini, syariat ado bahakikat, lahia kulik manganduang isi. Dilua nan tampak nyato, didalam kanduangan ulemu, tiliak nyato paham mamanjek, dijauah hari simpanan kito. Kalau dipiliah jo ihktiar, jikok aka dijalankan, jo tanang budi marangkak, kateh nyato taambun jantan, kabawah jaleh takasiak bulan.
Sampai tabagi dek ulemu, lahia manjadi buah ama, dek enggeran soko nan tatagak, Malangkah diujuang padang, basilek dipangka karieh, kato salalu baumpamo, rundiang nan banyak bakiasan. Dalam kulik pandanglah isi, dinan lahia bathin tabayang. Kulik manieh ditimpo bathin, bathin ditimpo galo-galo, dalam lahia manganduang bathin, dalam bathin bahakikat pulo.

Rumah gadang bari bapintu, nak tarang jalan kahalaman, jokok dikumpa saleba kuku, kalau dikambang saleba alam, Talago adat nan indak kariang, sapayah payah manimbo, walau dalam musim kamarau, mailia taruih aia nan janiah . Latiak latiak tabang ka pinang, jatuah kapangka salironyo aia satitiak dalam pinang, sinan bamain ikan rayo.

Didorong dek kandak bana, dielo dek cinto hati, mangingek papatah dalam adat, bakarih sikati muno, patah lai basimpai alun, ratak sabuah jadi tuah. Jokok dibukak pusako lamo, dibangkik tareh nan tarandam , lah banyak ragi nan barubah. Seni budaya tanah aia, lapuak dizaman panjajahan, kinilah jadi buah pikia, sadang didalam panggalian. Lapuak lapuak dikanjangi, usang usang dibarui. Mamandang gujalo zaman, edaran maso putaran zaman , lah lanyap zaman panjajahan, lah patuik disalam nan tabanam.

Ambo nan bukan cadiak pandai, ulemu di TUHAN tasimpannyo, kok senteng tolonglah bilai, tandonyo kito sa-undiko. Ampun sagalo niniak mamak, nan gadang basa batuah, kok tasalah maaf pabanyak, nan Qadim hanyo sifat ALLAH.

PENDAHULUAN

Dengan nama ALLAH Swt. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, serta Taufiq dan Hidayah – NYA, telah mengerakan hati saya untuk menyusun buku kecil ini dengan menghimpun 1000 buah pepatah-petitih, mamang, bidal pantun dan gurindam Minang Kabau.

Hal ini didorong oleh rasa cinta kepada Kebudayaan/Adat Minang Kabau yang merupakan ke-Bhinnekaan dari Kebudayaan Nasional Indonesia, serta menyadari bahwa Adat Minang Kabau adalah merupakan pengetahuan yang mengandung arti dan ajaran yang mencangkupi setiap aspek kehidupan dalam masyarakat adalah tersimpan dalam bentuk pepatah-petitih, mamang, bidal pantun dan gurindam.

Dalam pepatah-ptitih, mamang, bidal pantun dan gurindam itulah tersimpan mutiara-mutiara dan kaedah-kaedah yang tinggi nilainya untuk kepentingan hidup bergaul dalam masyarakat. Diaman kalimat demi kalimat yang disusun, diucapkan dengan kata-kata kiasan ( indirek ), yang juga merupakan kesukaran untuk memahami arti dan tujuannya tanpa membaca arti yang tersirat didalamnya.

1000 buah pepatah-petitih yang kita himpun ini adalah sebahagian kecil dari 500.000 pepatah-petitih, mamang, bidal, pantun di Minang Kabau, yang pernah dipelajari oleh seorang pelancong dari negri Cina yang namanya ITSING 455 th. SM, yang datang ke negri Saruaso dan Pariangan Padang Panjang sekarang (Keterang Alm. Dt Batuah tj,. Barulak Batusangkar dan Dt Tumbijo Dirajo Batipuah)

Semoga usaha saya ini akan mengetuk hati putra Minangkabau (Sumbar) untuk mengali dan menghimpun 499.000 lagi dari pepatah-petitih Minang Kabau yang sekarang masih tersimpan dalam Tambo Adat Minamg Kabau atau para ahli Adatnya. Dan kemudian dapat disumbangkan dalam membangun dan memperkaya Kebudayaan Nasional Indonesia yang kita cintai.

Saya mengaharapkan perbaikan disana sini kalau kiranya ditemui kekhilafan dalam mengartikannya, begitupun dalam menyusun kalimat demi kalimat, dan kemudian kepada ALLAH yang Alim jua saya berserah diri.

Penyusun, Idrus Hakimy Dt Rajo Panghulu

Bismillahirrahmanirrahim

1. Anak nalayan mambaok cangkua, mananam ubi ditanah darek. Baban sakoyan dapek dipikua, budi saketek taraso barek.
Beban yang berat dapat dipikul, tetapi budi sedikit terasa berat.
2. Anak ikan dimakan ikan, gadang ditabek anak tenggiri. Ameh bukan perakpun bukan, budi saketek rang haragoi.
Hubungan yang erat sesama manusia bukan karena emas dan perak, tetapi lebih diikat budi yang baik.
3. Anjalai tumbuah dimunggu, sugi sugi dirumpun padi. Supayo pandai rajin baguru, supayo tinggi naikan budi.
Pengetahuan hanya didapat dengan berguru, kemulian hanya didapat dengan budi yang tinggi.
4. Alu tataruang patah tigo, samuik tapijak indak mati.
Sifat seseorang yang tegas bertindak atas kebenaran dengan penuh bijaksana
5. Tarandam randam indak basah, tarapuang apuang indak hanyuik.
Suatu persoalan yang tidak didudukan dan pelaksanaannya dilalaikan.
6. Anyuik labu dek manyauak, hilang kabau dek kubalo.
Karena mengutamakan suatu urusan yang kurang penting hingga yang lebih penting tertinggal karenanya.
7. Anguak anggak geleng amuah, unjuak nan tidak babarikan.
Sifat seseorang yang tidak suka berterus terang dan tidak suka ketegasan dalam sesuatu.
8. Alua samo dituruik, limbago samo dituang.
Seorang yang mentaati perbuatan bersama dan dipatuhi bersama.
9. Alat baaluah jo bapatuik makanan banang siku-siku, kato nan bana tak baturuik ingiran bathin nan baliku.
Seseorang yang tidak mau dibawa kejalan yang benar menandakan mentalnya telah rusak.
10 Alang tukang binaso kayu, alang cadiak binaso Adat, alang arih binaso tubuah.Alat baaluah jo bapatuik makanan banang siku-siku, kato nan bana tak baturuik ingiran bathin nan baliku.
Seseorang yang tidak mau dibawa kejalan yang benar menandakan mentalnya telah rusak.
11. Alah bauriah bak sipasin, kok bakiek alah bajajak, habih tahun baganti musim sandi Adat jangan dianjak.
Walaupun tahun silih berganti musim selalu beredar, tetapi pegangan hidup jangan dilepas.
12. Adat biaso kito pakai, limbago nan samo dituang, nan elok samo dipakai nan buruak samo dibuang.
Yang baik sama dipakai, yang buruk sama ditinggalkan.
13. Anak-anak kato manggaduah, sabab manuruik sakandak hati, kabuik tarang hujanlah taduah, nan hilang patuik dicari.
Sekarang suasana telah baik, keadaan telah pulih, sudah waktunya menyempurnakan kehidupan.
14. Anggang nan datang dari lauik, tabang sarato jo mangkuto, dek baik budi nan manyam buik, pumpun kuku patah pauahnyo.
Seseorang yang disambut dengan budi yang baik dan tingkah laku yang sopan, musuh sekalipun tidak akan menjadi ganas.
15. Anjalai pamaga koto, tumbuah sarumpun jo ligundi, kalau pandai bakato kato, umpamo santan jo tangguli.
Seseorang yang pandai menyampaikan sesuatu dengan perkataan yang baik, akan enak didengar dan menarik orang yang dihadapi.
16. Atah taserak dinan kalam, intan tasisiah dalam lunau, inyo tabang uleklah tingga, nak umpamo langgau hijau.
Seseorang yang menceraikan istrinya yang sedang hamil, adalah perbuatan tidak baik.
17. Aia diminum raso duri, nasi dimakan raso sakam.
Seseorang yang sedang menanggung penderitaan bathin.
18. Adaik rang mudo manangguang rindu, adaik tuo manahan ragam.
Sudah lumrah seorang pemuda mempunyai suatu idaman, dan lumrah seorang yang telah tua menahan banyak karena umurnya.
19. Alah limau dek mindalu, hilang pusako dek pancarian.
Kebudayaan asli suatu bangsa dikalahkan oleh kebudayaan lain.
20. Adat dipakai baru, jikok kain dipakai usang.
Adat Minang Kabau kalau selalu diamalkan dia merupakan ajaran yang bisa berguna sepanjang zaman.
21. Basuluah mato hari, bagalanggang mato rang banyak.
Suatu persoalan yang sudah diketahui oleh umum didalam suatu masyarakat.
22. Baribu nan tidak lipuah, jajak nan indak hilang.
Satu ajaran yang tetap berkesan, yang diterima turun temurun.
23. Bariak tando tak dalam, bakucak tando tak panuah.
Seseorang yang mengaku dirinya pandai, tetapi yang kejadiannya sebaliknya.
24. Bajalan paliharolah kaki, bakato paliharolah lidah.
Hati-hatilah dalam berjalan begitu juga dalam melihat, sehingga tidak menyakiti orang lain.
25. Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang.
Setiap pekerjaan yang dikerjakan secara bersama.
26. Baguru kapadang data, dapek ruso baling kaki, baguru kapalang aja, nan bak bungo kambang tak jadi.
Suatu pengetahuan yang tanggung dipelajari tidak lengkap dan cukup, kurang bisa dimanfaatkan.
27. Bakato bak balalai gajah, babicaro bak katiak ula.
Suatu pembicaraan yang tidak jelas ujung pangkalnya.
28. Bapikia kapalang aka, ba ulemu kapalang paham.
Seseorang yang mengerjakan sesuatu tanpa berpengetahuan tentang apa yang dikerjakannya.
29. Bak kayu lungga panggabek, bak batang dikabek ciek.
Suatu masyarakat yang berpecah belah, dan sulit untuk disusun dan diperbaiki.
30. Batolan mangko bajalan, mufakat mangko bakato.
Dalam masyarakat jangan mengasingkan diri, dan bertindak tanpa mufakat.
31. Bak kancah laweh arang, bapaham tabuang saruweh.
Seseorang yang besar bicaranya, dan tidak bisa merahasiakan yang patut dirahasiakan.
32. Bak balam talampau jinak, gilo ma-angguak-anguak tabuang aia, gilo mancotok kili-kili.
Seseorang yang sifatnya terlalu cepat mempercayai orang lain, tanpa mengetahui sifat orang lain tersebut.
33. Bakarih sikati muno, patah lai basimpai alun ratak sabuah jadi tuah, jikok dibukakpusako lamo, dibangkik tareh nan tarandam lah banyak ragi nan barubah.
Karena banyaknya yang mempengaruhi kebudayaan kita yang datang dari luar, kemurnian kebudayaan Adat istiadat mulai kabur dari masyarakat.
34. Batang aua paantak tungku, pangkanyo sarang sisan, ligundi disawah ladang sariak indak babungolai. Mauleh jokok mambuku, mambuhua kalau manggasan, kalau budi kelihatan dek urang, hiduik nan indak baguno lai.
Seseorang dalam masyarakat yang telah kehilangan kepercayaan, karena tindakannya yang kurang teliti dalam suatu hal. Sehingga kehilangan kepercayaan terhadap dirinya.
35. Basasok bajarami, bapandam pakuburan, soko pusako kalau tadalami, mambayang cahayo diinggiran.
Kalau ajaran adat dapat didalami dan difahami, serta diamalkan oleh masyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi tinggi mutunya.
36. Basasok bajarami, bapandam pakuburan.
Adalah syarat mutlak bagi satu nagari di Minang Kabau
37. Bapuntuang suluah sia, baka upeh racun sayak batabuang, paluak pangku Adat nan kaka, kalanggik tuah malambuang.
Kalau ajaran Adat Minang Kabau benar-benar dapat diamalkan oleh anggota masyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang tinggi peradabannya dan kuat persatuannya.
38. Bajalan batolan, bakato baiyo, baiak runding jo mufakat. Turuik panggaja urang tuo, supayo badan nak salamaik.
Hormati dan turuti nasehat Ibu Bapak dan orang yang lebih tua umurnya dari kamu, Insya ALLAH hidupmu akan selamat.
39. Barakyat dulu mangko barajo, jikok panghulu bakamanakan. Kalau duduak jo nan tuo pandai nan usah dipanggakkan.
Sewaktu duduk bersama orang tua, baiak orang tua umurnya dari kita, janganlah membanggakan kepandaian kita sendiri.
40. Bakato bapikiri dulu, ingek-ingek sabalun kanai, samantang kito urang nan tahu, ulemu padi nan kadipakai.
Seseorang yang pandai dalam hidup bergaul, dia selalu umpama padi berisi, makin berisi makin tunduk, bukan membanggakan kepandaian.
41. Banyak diliek jauah bajalan, lamo hiduik banyak diraso. Kalau kito dalam parsidangan marah jo duko usah dipakai.
Didalam duduk rapat dalam suatu persidangan, tidak boleh berhati murung, dan tidak boleh bersifat marah.
42. Biopari kato ibarat, bijaksano taratik sopan, pacik pitaruah buhua arek, itu nan ijan dilupokan.
Nasehat yang baik jangan dilupakan, pegang erat-erat untuk diamalkan.
43. Barieh balabiah limo puluah, nan warieh bajawek juo, kaganti camin gujalo tubuah, paukua baying-bayang maso.
Ajaran Adat kalau didalami dia akan dapat menjadi ukuran kemajuan zaman dibidang moral manusia.
44. Baitu barieh balabiahnyo, dari luhak maso dahulu, kok tidak disigi dipanyato, lipuah lah jajak nan dahulu.
Tentang Adat Minangkabau sebagai kebudayaan daerah kalau tidak dibina dan dikembangkan, maka hilanglah kebudayaan yang asli di Minang Kabau, karena di pengaruhi kebudayaan asing.
45. Buruak muko camin dibalah.
Seseorang yang membuat kesalahan karena kebodohannya, tetapi yang disalahkannya orang lain atau peraturan.
46. Banggieh dimancik, rangkiang disaliangkan.
Marah kepada satu orang tetapi semua orang yang dimusuhi.
47. Barajo Buo Sumpu Kuduih tigo jo rajo Pagaruyuang, Ibu jo bapak pangkanyo manjadi anak rang bautang.
Kesalahan seorang anak, akan banyak tergantung kepada didikan kedua ibu bapaknya.
48. Bak cando caciang kapanehan, umpamo lipeh tapanggang.
Seseorang yang tidak mempunyai sifat ketenangan, tetapi selalu keluh kesah dan terburu buru.
49. Bak lonjak labu dibanam, umpamo kacang diabuih ciek.
Seseorang yang mempunyai sifat angkuh dan sombong, sedang dia sendiri tidak tahu ukurannya dirinya.
50. Bak ayam manampak alang, umpamo kuciang dibaokkan lidieh.
Seseorang yang sangat dalam ketakutan, sehingga kehidupannya kucar kacir.
51. Bak caro tontoang diladang, umpamo pahek ditokok juo barunyo makan, urang-urang ditanggah sawah digoyang dulu baru manggariek.
Seseorang yang tidak tahu kepada tugas dan kewajibannya sehingga selalu menunggu perintah dari atasan, tidak mempunyai inisiatif dalam kehidupan.
52. Bak sibisu barasian, takana lai takatokan indak.
Seseorang yang tidak sanggup menyebut dan mengemukakan kebenaran, karena mempunyai keragu-raguan dalam pengetahuan yang dimiliki.
53. Bak baruak dipataruahkan, bak cando kakuang dipapikekkan.
Seseorang hidup berputus asa, selalu menunggu uluran tangan orang lain, tidak mau berusaha dan banyak duduk bermenung.
54. Bak manjamua ateh jarami, jariah abieh jaso tak ado.
Pekerjaan yang dikerjakan tanpa perhitungan, sehingga menjadi rugi dan sia sia.
55. Bak balaki tukang ameh, mananti laki pai maling.
Menunggu suatu yang sulit untuk dicapai, karena kurang tepatnya perhitungan dan harapan yang tak kunjung tercapai.
56. Baulemu kapalang aja, bakapandaian sabatang rokok.
Seseorang yang tidak lengkap pengetahuan dalam mengerjakan sesuatu, atau kurang pengetahuannya.
57. Bunyi kecek marandang kacang, bunyi muluik mambaka buluah.
Seseorang yang besar bicara tetapi tidak ada memberi hasil.
58. Baguno lidah tak batulang, kato gadang timbangan kurang.
Pembicaraan yang dikeluarkan secra angkuh dan sombong, tidak memikirkan orang lain akan tersinggung.
59. Bak bunyi aguang tatunkuik, samangaik layua kalinduangan.
Seseorang yang tidak bisa bicara karena banyak takut dan ragu dalam pendirian.
60. Bak itiak tanggah galanggang, cando kabau takajuik diaguang.
Seseorang yang sangat tercegang dan takjub dengan sesuatu, sehingga tidak sadarkan diri sebagai seorang manusia.
61. Bungkuak saruweh tak takadang, sangik hiduang tagang kaluan.
Seseorang yang tidak mau menerima nasehat dan pendapat orang lain, walaupun dia dipihak yang tidak benar sekalipun.
62. Bumi sampik alam tak sunyi, dio manjadi upeh racun.
Biasanya orang yang disebut dalam no.61 diatas menyusah dan menjadi batu penarung.
63. Bak umpamo gatah caia, bak cando pimpiang dilereng, iko elok etan katuju.
Sifat seorang laki-laki atau perempuan yang tidak mempunyai pendirian dan ketetapan hati dalam segala hal.
64. Basikelah anggan kanai, basisuruak jikok kanai, tasindoroang nyato kanai.
Sifat yang harus dihindarkan, seorang yang tidak mau bertanggung jawab atas segala perbuatannya.
65. Budi nan tidak katinjauan, paham nan tidak kamaliangan.
Seseorang yang tidak mau kelihatan budi, dan selalu hati-hati dalam berbuat bertindak dalam pergaulan.
66. Bak basanggai diabu dingin, bak batanak ditungku duo.
Suatu pekerjaan yang sia-sia dan kurang mempunyai perhitungan.
67. Bak taratik rang sembahyang, masuak sarato tahu, kalua sarato takuik.
Seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan penuh ketelitian dan menguasai segala persoalannya.
68. Bak galagak gulai kincuang, bak honjak galanggang tingga.
Seseorang yang berlagak pandai dalam sesuatu, tetapi yang sebenarnya kosong belaka.
69. Bak ayam lapeh malam, bak kambiang diparancahkan.
Seorang yang kehilangan pedoman hidup serta pegangan, berputus asa dalam sesuatu.
70. Bak balam talampau jinak, gilo maangguak tabuang aia, gilo mancotok kili kili.
Seseorang yang mudah dipuji sehingga kalau telah dipuji bisa terbuka segala rahasia.
71. Bagai kabau jalang kareh hiduang, parunnyuik pambulang tali, tak tantu dima kandangnyo.
Seseorang yang keras kepala tak mau menerima nasehat orang lain, sedangkan dia sendiri tak memahami tentang sesuatu.
72. Bak umpamo badak jantan, kuliek surieh jangek lah luko, namun lenggok baitu juo.
Seorang yang tidak tahu diri, sudah tua disangka muda, ingin kembali cara yang muda.
73. Bak ma eto kain saruang, bak etong kasiak dipantai.
Suatu persoalan yang tidak berujung berpangkal dan tidak ada keputusannya dalam masyarakat.
74. Barundiang siang caliak-caliak, mangecek malam agak-agak.
Berbicaralah dengan penuh hati-hati dan jangan menyinggung orang lain.
75. Bak manungkuih tulang didaun taleh, bak manyuruakan durian masak.
Suatu perbuatan jahat walaupun bagaimana dia pandai menyembunyikannya, lambat laun akan diketahui orang lain juga.
76. Bilalang indak manjadi alang, picak-picak indak jadi kuro-kuro. Walau disapuah ameh lancuan, Kilek loyang kan tampak juo.
Setiap penipuan yang dilakukan dan ditutup dengan kebaikan, dia akan kelihatan juga kemudian.
77. Bak mandapek durian runtuah, bak mandapek kijang patah.
Seseorang yang mendapat keuntungan dengan tiba-tiba, yang tidak dikira pada mulanya.
78. Bagai sipontong dapek cicin, bak mancik jatuah kabareh.
Nikmat yang diperdapat sedang orang yang bersangkutan lupa dari mana asal mulanya,dan menjadikan dia lupa diri.
79. Bak kabau dicucuak hiduang umpamo langgau di ikua gajah.
Seseorang yang selalu menurut kemauaan orang lain, tanpa mengeluarkan pendapat hatinya.
80. Bak mamaga karambia condong, bak ayam baranak itiak.
Pengetahuan seseorang yang tidak dapat dimamfaatkan dan berfaedah bagi dirinya, tetapi menguntungkan kepada orang lain.
81. Bak mangantang anak ayam, umpamo basukek baluik hiduik.
Suatu masyarakat karena kurang keahlian sulit untuk disusun dan dikoordinir.
82. Bak mahambek aia hilia, bak manahan gunuang runtuah.
Mengerjakan suatu pekerjaan berat yang harus dikerjakan bersama, dikerjakan sendirian, dan tidak mempunyai keahlian pula tentang itu.
83. Bak mancari jajak dalam aia, bak mancari pinjaik dalam lunau.
Mencari sesuatu yang mustahil didapat, walaupun sesuatu itu ada.
84. Bak manatiang minyak panuah, bak mahelo rambuik dalam tapuang.
Suatu pekerjaan yang dikerjakan dengan hati-hati dan teliti, karena memikirkan akibatnya.
85. Bak aia didaun kaladi, bak talua diujuang tanduak.
Sesuatu yang sulit menjaganya dalam pergaulan, kalau hilang atau jatuh hilang semua harapan, seperti kehilang budi dari seseorang.
86. Bak manggadangkan anak ula, umpamo mamaliharo anak harimau.
Seseorang yang didik dari kecil dengan ilmu pengetahuan, tetapi kelak setelah dia besar dibalas dengan perbuatan yang jahat.
87. Bak aia jatuah ka kasiak, bak batu jatuah ka lubuak.
Sesuatu persoalan yang diajukan, tetapi dilupakan buat selamnya, yang seharusnya perlu lu ditekel dengan segera.
88. Bak bagantuang di aka lapuak, bak bapijak didahan mati.
Seseorang yang mengantungkan nasib pada orang yang sangat lemah ekonomi dan pemikirannya.
89. Bak ayam indak ba induak, umpamo siriah indak ba junjuang.
Suatu masyarakat atau anak-anak yang tidak ada yang akan memimpin atau memeliharanya.
90. Bak malapehkan anjiang tasapik, bak mangadangkan anak harimau.
Seseorang yang ditolong dengan perbuatan baik diwaktu dia dalam kesempitan tetapi setelah dia terlepas dari kesulitan, dia balas dengan kejahatan.
91. Bak api didalam sakam, aia tanang mahannyuikkan.
Seseorang yang mempunyai dendam diluar tidak kelihatan, tetapi setelah terjadi kejahatan saja baru diketahui.
92. Bak tapijak dibaro angek, bak cando lipeh tapanggang.
Seseorang yang sifatnya tergesa-gesa, berbuat tanpa memikirkan akibat.
93. Bak maungkik batu dibancah, bak manjujuang kabau sikua.
Suatu pekerjaan yang sukar dikerjakan, dan kalau dikerjakan menjadi sia-sia, bahkan menimbulkan kesulitan.
94. Baban barek singguluang batu, kayu tapikua dipangkanyo.
Suatu pekerjaan yang dikerjakan tetapi tidak ada keuntungan materil yang diharapkan (sosial)
95. Bak kudo palajang bukik, umpamo gajah paangkuik lado.
Suatu pekerjaan bersama-samalah seorang dari orang yang berjasa dalam pekerjaan itu tidak diberi penghargaan sewajarnya.
96. Bak banang dilando ayam, bak bumi diguncang gampo.
Suatu kerusuhan dan kekacauan yang timbul dalam suatu masyarakat yang sulit untuk diatasi.
97. Bak baluik di gutiak ikua, bak kambiang tamakan ulek.
Seseorang yang mempunyai sifat dan tingkah laku yang kurang sopan dan tidak memperdulikan orang lain yang tersinggung karena perbuatannya.
98. Babana ka ampu kaki, ba utak ka pangka langan.
Seseorang yang mudah tersinggung dan mudah berkelahi karena hal kecil.
99. Baumpamo batuang tak bamiyang, bak bungo tak baduri.
Seseorang yang tidak mempunyai sifat malu dalam hidup, baik laki -laki dan perempuan.
100. Basilek dipangka padang, bagaluik diujuang karieh, kato salalu baumpamo, rundiang salalu bamisalan.
Pepatah, petitih, mamang, bidal, pantun dan gurindam Adat Minang Kabau, selalu mempunyai arti yang tersurat dan tersirat (berkias).
101. Bakato sapatah dipikiri, bajalan salangkah madok suruik.
Setiap yang akan dikatakan hendaklah dipikirkan lebih dahulu, sehingga perkataan itu tidak menyinggung orang lain.
102. Bajalan paliharolah kaki, maliek paliharolah mato.
Menurut adat berjalan dan melihat, bahkan setiap gerak dan perilaku hendaklah diawasi, jangan sampai merussak perasaan orang lain.
103. Bukik putuih rimbo kaluang, dirandang jaguang dihanggusi. Hukum putuih badan tabuang, dipandang gunuang ditangisi.
Seseorang yang berpantun diwaktu dia akan menjalani hukuman karena melawan penjajah Belanda.
104. Camin nan tidak namuah kabua, palito nan tidak kunjuang padam.
Ajaran Adat/Syarak di Minangkabau bagaimanapun tetap dicintai dan dihormati oleh masyarakatnya
105. Cadiak jan bambuang kawan, gapuak nan usah mambuang lamak, tukang nan tidak mambuang kayu.
Dalam pergaulan hendaklah bisa mempergunakan semua orang, jangan dengan jalan bertindak sendiri, walaupun cukup mempunyai kecerdasan.
106. Condong jan kamari rabah, luruih manantang barieh Adat.
Didalam pergaulan hendaklah mempunyai pendirian yang kokoh, dan selalu dijalan yang benar.
107. Cupak basitalago panuah, undang maisi kandak, bak kain pambaluik tubuah, paralu dipakai tak buliah tidak.
Adat dan Syarak di Minangkabau adalah dua ajaran yang mutlak dipakai dan diamalkan.
108. Capek kaki ringan tangan, capek kaki indak panaruang, ringan tangan bukan pamacah.
Sifat pemuda-pemudi yang terpuji dan dikehendaki oleh Adat dan agama di Minangkabau, yakni tangkas dan kesatria tetapi tidak melampaui kesopanan.
109. Cadiak malam biguang siang, gilo maukia kayu tagak.
Seseorang yang panjang angan-angan, tetapi satupun tak dapat dikerjakannya, rencana tinggal rencana, mempunyai sifat pemalas.
110. Cancang tadadek jadi ukia, kuah talenggang ateh nasi.
Suatu pekerjaan yang tidak terduga salah melaksanakannya, tetapi karena keahliannya dapat menjadi baik.
111. Cinto banyak parisau ragu, budi manunggu di ulemu, paham babisiak didalam bathin.
Sifat seseorang yang selalu mengelamun, tetapi tak berani melahirkan maksud hati.
112. Caliak anak pandang minantu, mato nan condoang ka nan elok.
Seorang ibu/bapak hendaklah mencari menantunya yang sesuai dengan anaknya.
113. Calak-calak ganti asah, pananti tukang manjalang datang, panunggu dukun manjalang tibo.
Seseorang yang dapat bertindak sementara tenaga yang diharapkan dan ditunggu datang, ( memberikan pertolongan pertama )
114. Cabua samo dibuang, usua samo dipamain.
Setiap kita harus menjauhi perbuatan cabul, dan selalulah mempergunakan informasi dengan sebaik-baiknya.
115. Dek ribuik rabahlah padi, dicupak datuak tumangguang, hiduik kalau tidak babudi, duduak tagak kamari tangguang.
Seseorang yang tidak berbudi pekerti yang baik maka hidupnya dalam masyarakat serba susah dan sukar mendapat teman.
116. Dicancang pua manggarik andilau.
Seorang membikin malu semua keluarga merasa malu.
117. Dimudiak tubo dilapeh, dihilia lukah mananti, ditanggah jalo takambang, dilua parangkok makan.
Suatu pekerjaan dalam masyarakat, atau suatu persoalan yang tidak dapat mengelakan diri dari padanya.
118. Dek ketek taanjo-anjo, lah gadang tabao-bao, lah tuo tarubah tido, sampai mati manjadi paranggai.
Setiap pekerjaan yang dibiasakan mengerjakannya semenjak kecil baik atau buruk, sukar untuk merobahnya, bahkan sampai mati tetap akan merupakan pakaian.
119. Dimano kain kabaju, diguntiang indaklah sadang, lah takanak mangko diungkai, dimano nagari namuah maju, Adat sajati nanlah hilang, dahan jo rantiang nan dipakai.
Kamajuan suatu negri di Minangkabau, tidak akan dapat dicapaidengan baik, kalaukiranya ajaran Adat diamalkan tidak sepenuh hati, atau tinggal sebutan.
120. Dalam aia buliah diajuak, dalam hati siapo tahu.
Manusia bisa mengetahui yang lahir, yang bathinnya dalam hati manusia hanya Tuhan yang mengetahuinya.
121. Dimano bumi dipijak, disinan langik dijunjuang, dimano sumua dikali disinan aia disauak, dimano nagari diunyi disinan Adat dipakai.
Ajaran Adat Minangkabau dapat diamalkan dimana saja, asal pandai menyesuaikan diri dengan masyarakat yang kita gauli.
122. Darah samo dikacau, dagiang samo dilapah, tanduak samo ditanam.
Meresmikan penggangkatan atau penobatan suatu jabatan didalam Adat seperti melantik penghulu.
123. Dihannyuik ka aia dareh, dibuang katah lakang.
Membuang segala sifat-sifat yang jelek dan meninggalkan segala perbuatan yang tercela, tidak ingin mengulang kembali.
124. Dibaok ribuik dibaok angin, dibaok pikek dibaok langgau, muluik jo hati kok balain pantangan Adat Minangkabau.
Lain dimulut lain dihati, tidak sesuai kata dengan perbuatan adalah larangan dalam Adat Minangkabau.
125. Dikaji Adat nan ampek, itu pusako tanah Minang. Nak tuah cari sapakaik, nak cilako bueklah silang.
Bersatu teguh dan kuat, bercerai dan berpecah belah adalah kelemahan dan kehancuran.
126. Ditiliak duduak hukum Adat, ateh bainah nan duo baleh. Sarintiak kudarat jo iradat, dikurasai soko mangko nyo jaleh.
Untuk memahami dan mendalami ajaran Adat dan filsafatnya perlu menghendaki ketekunnan dan mau memahami arti yang tersirat.
127. Diatua cupak nan duo, dikaji kato nan ampek, dalam tambolah tasuo, paham disinan mangko dapek.
Kalu untuk mendalami ajaran Adat dan filsafatnya jangan hanya sekedar menangapi arti lahir kata, tetapi perlu dipahami arti yang tersirat dibelakangnya.
128. Dibilang kato nan ampek, partamo kato pusako, sanang hati santoso tampek, disinan ado raso mardeka.
Kemerdekaan itu baru dapat dirasakan hasilnya apabila pembangunan dibidang kesejahteraan hidup dan tempat kediaman telah cukup dan selesai.
129. Dubalang kato mandareh, pagawai kato basipaik, antaro masin jo padeh, disinan raso mangkonyo dapek.
Setelah dibandingkan ajaran Adat Minangkabau dengan Adat Adat lain, maka disana baru jelas nilainya yang baik.
130. Dek rajin pandai nan datang, dek malu buruak tasuo, hari pagi mananti patang, insyaflah diri dengan tubuah.
Ingatlah didalam hidup, muda akan menjadi tua, tua akan kembali kepada asalnya yakni kembali kepada tanah.
131. Deta batiak basaluak timbo, pakaian bangsawan rang di Minang. Dek cadiak niniak nan baduo, dituka bantuak deta datang.
Kebijaksanaan yang baik yang dapat diamalkan dalam pergaulan hidup, menjamin hubungan baik sesama angota masyarakat yang datang dan yang menanti.
132. Dibukak buhua deta datuak, disamek kain saluak timbo. Kok gapuak lamak tak dibuang, dek pandai alam santoso.
Kebijaksanaan dalam pergaulan, pandai menyesuikan diri menimbulkan hubungan yang harmonis sesama anggota masyarakat.
133. Dibaliak pandakian ado panurunan, dibaliak panurunan ado pandakian.
Dibalik kesusahan ada kemudahan, dibalik penderitaan ada kesenangan.
134. Ditiliak barieh jo balabeh, jo papatah pakaian rang panghulu. Supayo budi samo marateh, nak tantu ruweh jo buku.
Kalau budi diamalkan dalam pergaulan, dapat menentukan seseorang baik dan buruk.
135. Didalam luhak nan tigo, untuak padoman dalam hiduik, kato kiasan didalamnyo, indaklah paham kok indak dirunuik.
Ajaran Adat Minangkabau banyak mengandung kiasan dan perumpamaan, tidaklah dapat dipahami kalau tidak benar didalami.
136. Dimaso tuo mangucambah, bukanlah tuo manyularo, sungguah kasumba alah merah tibo disago nan nyato bana.
Tentang sumber pepatah budi merah sago jadi pilihan, walaupun ada yang merah selain dari sago.
137. Dimano asa titiak palito, dibaliak telong nan batali, dari mano asa niniak moyang kito iyo dilereang gunuang marapi.
Orang Minang asal mula keturunannya ialah dilereng gunung merapi Pariangan Padang Panjang.
138. Diagak mangko diagiah, dibaliak mangko dibalah.
Setiap pekerjaan yang akan dikerjakan hendaklah dipikirkan semasak-masaknya, dan buatlah rencana kerja.
139. Elok baso tak katuju, baik baso tak manantu.
Seseorang yang kurang perhitungan dalam pergaulan terlalu royal dengan kawan.
140. Elok diambiak jo etongan, buruak dibuang jo mufakaik.
Didalam Adat setiap yang tidak baik, dibuang baik-baik dengan perhitungan dan musyawarah, begitupun yang baik perlu diambil dengan mufakat.
141. Elok sairiang jo juru mudi, elok saiyo jo sakato, kok pandai bamain budi, nan lia jinak malakok.
Kalau pergaulan dilengkapi dengan budi yang baik dan tinggi, segala kesukaran dapat diatasi.
142. Elok nan tidak mangalua, gadang nan indak mangatanggah.
Seseorang yang tidak berani mengeluarkan pendapatnya dalam pergaulan.
143. Elok bak karabang talua itiak, eloknyo tabuang juo, indak babaliak naik lai.
Orang pandai dan cerdik, tetapi tidak mempergunakan kepandaiannya dan kecerdasan untuk kepentingan orang banyak.
144. Elok tungkuih tak barisi, gadak agak tak manyampai.
Seseorang yang lagaknya seperti orang pandai terlalu jelimet tetapi tidak berhasil.
145. Elok nagari dek panghulu, elok tapian dek nan mudo, elok masajik dek tuanku, elok rumah dek bundo kanduang.
Baik suatu negari karena pimpinannya, begitupun Masjid, tepian karena pemuda pemudi yang tinggi budinya.
146. Faham insyaf faham nan haniang, faham sangko didoroang hati.
Keinsyafan yang sungguh datang dari hati akan menimbulkan kecintaan untuk berbuat kebaikan.
147. Faham sak barisi antah, faham waham bambao lalai.
Keragu-raguan karena kurang keinsyafan, ia akan membawa kepada kelalaian dalam suatu pekerjaan yang dilaksanakan.
148. Faham yakin ulemu tatap, ujuik satu pangang bunta.
Keyakinnan akan membawa ketetapan hati, dan tekun menghadapi sesuatu pekerjaan.
149. Faham arieh balawan banyak, faham cadiak maangan urang.
Mempunyai faham yang terlalu arief menimbulkan sak wasangka, dan cerdik yang tidak dengan pengetahuan akan selalu merugikan diri sendiri.
150. Faham waham mambao lalai, faham mati mangunyah bangkai.
Ragu membawa kelalaian, cemburu buta merugikan diri sendiri.
151. Gadang ombak caliak kapasianyo, gadang kayu caliak kapangkanyo.
Menilai seseorang jangan dari pakaiannya, tetapi nilailah dari pengetahuannya dan budi pekertinya.
152. Gadang buayo dimuaro, gadang garundang dikubangan.
Seseorang akan berkuasa dalam lingkungan dan bidangnya masing-masing.
153. Gadang sendok tak mambao, gadang suok tak manganyang, gadang antak indak lalu.
Orang yang besar bicara takabur dan sombong, biasanya tidak sebesar apa yang dibicarakannya yang dapat dibuatnya.
154. Gadang tungkuih tak barisi, gadang galogok tak bamalu.
Seseorang yang berlagak sombong dan angkuh biasanya dia kurang mempunyai rasa malu.
155. Galogok kuciang kanaiak, bak mancik palajang atah.
Seseorang yang senantiasa tergesa-gesa dalam setiap pekerjaan, tetapi hasilnya sangat mengecewakan.
156. Gadang tungkuih tak barisi, tungkuih elok pangabek kurang.
Seseorang yang bertampang pandai dan pintar, tetapi sebenarnya isi kosong dari segala-galanya
157. Gadanglah aia banda baru, nampak nan dari mandi angin. Elok nan usang dipabaru, pado mancari ka nan lain.
Dari pada mencari sesuatu yang baru, lebih baik memelihara dan memperbaiki yang telah ada.
158. Gadiang tak ado nan tak ratak, tak ado mingkudu nan tak bagatah.
Sifat tersalah dan lupa itu adalah sifat bagi manusia, kecuali yang qadim hanya sifat ALLAH.
159. Gadang jan malendo, panjang jan malindih.
Kalau menjadi orang yang memegang kekuasaan jangan berbuat sekehendak hati.
160. Gadang kayu gadang bahan, ketek kayu ketek bahannyo.
Berbuatlah dalam masyarakat, baik berkorban dan bekerja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
161. Gadang agiah baonggok, ketek agiah bacacah.
Setiap pembahagian dalam bersama hendaklah disesuaikan dengan hasi yang diperoleh.
162. Gayuang basambuik, kato bioso bajawab, himbau basahuti.
Kebaikan orang lain hendaklah dibalas dengan kebaikan dengan ikhlas dan jujur.
163. Gabak dihulu tando kahujan, cewang dilangiek tando kapaneh.
Ada suatu alamat dan tanda-tanda menunjukkan mara bahaya akan datang, atau kerusuhan akan terjadi.
164. Garuih tak namuah hilang walau nan luko lah sambuah bana.
Suatu kejahatan yang dibuat seseorang yang sulit dilupakan oleh orang banyak.
165. Geleang kapalo bak sipatuang inggok, lonjak bak labu dibanam.
Seseorang yang talen dan gagah yang dibuat-buat karena sombong dan angkuhnya.
166. Gadang maimpok, panjang malindieh, laweh nak manyawok.
Sifat seseorang berkuasa yang ingin memperbudak orang lain dalam segala hal.
167. Guruah patuih panubo limbek, pandan tajamua disubarang, tujuah ratuih carikan ubek badan batamu mangkonyo sanang.
Seseorang yang sakit karena cinta dan rindu kepada sesuatu atau kepada seseorang, dia akan sembuh kapan dapat bertemu atau tercapai yang dicintainya.
168. Gadih panagak ateh janjang, gadih pancaliak bayang-bayang.
Larangan bagi seorang anak gadis di Minangkabau.
169. Galundi disawah ladang, sarik indak babungo lai, budi kalau nampak dek urang, hiduik indak baguno lai.
Baik laki-laki atau perempuan kalau budi telah kelihatan dalam pergaulan, sulit untuk dipercaya buat selama-lamanya.
170. Gilo dimabuak bayang-bayang, gilo maukia kayu tagak.
Seseorang yang selalu hidup dalam khayalan tetapi tak mau berusaha.
171. Galang dicinto galang buliah, niaik sampai cinto basuo.
Seseorang yang memperoleh nikmat yang selama ini menjadi idamannya.
172. Habih sandiang dek bagesoh, habih miyang dek bagisia.
Pergaulan bebas antara muda dan mudi, akan menghilangkan rasa malu antara dua insan yang berlainan jenis.
173. Habih bisa dek biaso, habih gali dek galitik.
Pekerjaan yang dilarang oleh adat dan syarak akan merupakan kebiasaan mengerjakannya, kalau rasa malu telah hilang dari diri seseorang.
174. Hati gajah samo dilapah, hati tunggau samo dicacah.
Rasa social dalam hidup bergaul, harus melaksanakan pembahagian keuntungan dengan adil melihat kepada keuntungan yang diperoleh sesuai dengan usaha masing
masing.
175. Hawa nan pantang karandahan, nafasu nan pantang kakurangan.
Nafsu itu seperti lautan tak penuh karena air dan sampah.
176. Hanyuik sarantau sagan badayuang, karano tidak mambao galah. Kanan jo kiri tak malenggong, mudharat mamfaat tak takana.
Seseorang dalam pekerjaannya tidak memikirkan kerugian dan kesakitan orang lain.
177. Hati ibo mambao jauah, sayang dikampuang ditinggakan, hati luko mangkonyo sambuah, tacapai niaik jo tujuan.
Seseorang yang rajin berusaha untuk mencapai cita-citanya, dia belum merasa puas kalau belum dapat dicapainya.
178. Hujan batu dikampuang kito, hujan ameh dikampuang urang, walau bak mano misikin misikin awak, bacinto juo badan nak pulang.
Kecintaan seseorang kepada kampung halaman tumpah darahnya, walau senang badan dirantau orang namun kampung teringat juga
179. Harok diburuang tabang, punai ditangan dilapehkan.
Seseorang yang mengharapkan sesuatu yang belum tentu didapatnya, tetapi dia telah membuang apa yang dimilikinya.
180. Hari sahari diparampek, hari samalam dipatigo.
Seseorang yang pandai mempergunakan waktu dalam hidupnya.
181. Hutang lansai dek babaia, ketek utang dek angsuran.
Hutang wajib dibayar, dan dia akan bertambah kecil kalau tetap diangsur membayar.
182. Hulu baiak pandai batenggang, hulu malang salah galogok.
Seseorang akan bahagia kalau pandai bertengang dalam hidup, tetapi bahaya mudah terjadi kalau tidak mempunyai perhitungan.
183. Haniang saribu aka, pikia palito hati.
Seseorang yang tenang dalam menghadapi kesulitan akan mudah mengatasi kesulitan karena pikiran itu pelita hati.
184. Hukum jatuah sangketo sudah, dandam habih kasumat putuih.
Terciptanya perdamaian dalam masyarakat.
185. Habih dayo badan talatak, habih paham aka baranti.
Berusahalah sejauh kemampuan yang ada pada kita dalam masyarakat.
186. Hilang raso jo pareso, habih malo jo sopan, hewan babantuak manusia.
Kalau raso pareso telah lenyap dari seseorang, walaupun hilang sendirinya, bukan disebut manusia lagi, tetapi hewan yang berbentuk manusia.
187. Hari baiak dibuang-buang, hari buruak dipagunokan.
Seseorang yang senang tiasa membuang waktu yang baik, dan memakai waktu yang banyak untuk hura hura.
188. Iduik batampek, mati bakubua, kuburan hiduik dirumah tanggo, kuburan mati ditangah padang.
Seseorang harus mempunyai tempat kediaman, dan kalu mati perlu dikuburkan.
189. Inggok mancakam batang, tabang manumpu dahan.
Perpindahan masyarakat dari suatu negeri kenegeri lain, diperlukan penyesuaian diri dengan masyarakat yang ditempati.
190. Ingek-ingek sabalun kanai, bakulimek sabalun habih.
Dalam bergaul perlu ada kehati-hatian jangan sampai berbuat kesalahan.
191. Iman nan tak buliah ratak, kamudi nan tidak buliah patah.
Ke-Imanan harus dijaga jangan sampai tergelincir, dan kemudian harus dijaga jangan sampai patah, karena kedua-duanya menjadikan karam seseorang dalam kehidupan dan kehilangan pedoman.
192. Isi kulik umpamo lahia, gangam arek pagangan taguah.
Sesuaikanlah kata dengan perbuatan, dan itulah yang harus diamalkan didalam hidup.
193. Indomo di Saruaso, Datuak Mangkudun di Sumaniak, sabab anak jatuah binaso, ibu bapak nan kurang cadiak.
Kemelaratan dan kesesatan seorang anak adalah disebabkan kelalaian kedua orang ibu bapaknya.
194. Ilang tak tantu rimbonyo, hanyuik tak tantu muaronyo.
Sesuatu persoalan yang tidak tentu penyelesaiannya dan hilang begitu saja.
195. Jalan dialiah dek rak lalu, cupak dipapek dek rang manggaleh.
Secara tidak disadari kebudayaan asli kita dipenggaruhi oleh kebudayaan dan adat istiadat asing.
196. Janji biaso mungkia, titian biaso lapuak.
Peringatan agar jangan mudah berjanji dengan seseorang, hendaklah dikuatkan kata-kata InsyaAllah.
197. Jan dicampuakan durian jo antimun, jan dipadakekkan api jo rabuak.
Selalulah hati-hati terhadap pergaulan muda mudi, karena pergaulan bebas akan mengakibatkan rusaknya moral antara keduanya.
198. Jan taruah bak katidiang, jan baserak bak anjalai.
Setiap yang akan dikatakan hendaklah dipikirkan terlebih dahulu, karena lidah tidak bertulang, membicarakan orang lain.
199. Jauah nan buliah ditunjuakkan, dakek nan buliah dikakokkan.
Sesuatu bukti dan keterangan yang dapat dikemukakan dan ditunjukkan dengan nyata.
200. Jalan pasa nan kadituruik, labuah goloang nan kaditampuah.
Selalulah kita berbuat dan bertindak atas kebenaran dan menurut undang-undang yang berlaku.
201. Jatuah mumbang jatuah kalapo, jatuah bairiang kaduonyo. Rusak adaik hancua pusako habih kabudayaan nan usali.
Kalau tidak hati-hati dan tidak dibina dan dikembangkan kebudayaan asli (Adat Minangkabau) hancurlah kebudayaan asli kita.
202. Jikok panghulu bakamanakan, maanjuang maninggikan. Pandai nan usah dilagakkan manjadi takabua kasudahannyo.
Pengetahuan dan kepintaran jangan dibanggakan karena mengakibat hati menjadi takbur jadinya.
203. Jauah cinto mancinto, dakek jalang manjalang.
Rasa kekeluargaan yang tak kunjung habis, walau jauh dimata tapi dekat dihati.
204. Jangek suriah kuliklah luko, namun lenggok baitu juo.
Seseorang yang tidak tahu diri walaupun dia telah jatuh hina karena perbuatannya, tetapi dia tetap membanggakan diri.
205. Jan disangko murah batimbakau, maracik maampai pulo, jan disangko murah pai marantau, basakik marasai pulo.
Hidup dirantau orang tidaklah semudah hidup dikampung halaman tempat kita dilahirkan, karena jauh handai tolan.
206. Jauah bajalan banyak diliek, lamo hiduik banyak diraso.
Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak pengalaman.
207. Kuaik rumah karano sandi, rusak sandi rumah binaso, kuaik bangso karano budi, rusak budi hancualah bangso.
Ketinggi suatu bangsa akan ditentukan oleh kepribadian bangsa itu sendiri. Kalau budi bangsanya telah hancur, akibat kehancuran bangsa itu sendiri.
208. Kilek baliuang lah ka kaki, kilek camin lah ka muko.
Suatu perbuatan dan perkataan yang telah difahami maksud dan tujuannya.
209. Kalau hari lah paneh lah lupo kacang jo kuliknyo.
Melupakan jasa baik orang lain yang pernah menolong kita, tetapi kapan kita telah mendapat kesenangan atau yang dicitakan melupakannya.
210. Kalau karuah aia di hulu sampai ka muaro karuah juo.
Pada umumnya keturunan menentukan corak dan kelakuan yang pernah dimiliki oleh ibu bapaknya.
211. Kalau kuriak induaknyo rintiak anaknyo.
Ibu bapak yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik pula dan sebaliknya.
212. Kasingka talalu ampang, kapitungguah talampau unjua.
Seseorang yang memiliki pengetahuan serba tanggung sehingga tidak dapat dimanfaatkannya.
213. Kato iduik banyawa iduik, kato mati bapambunuahan.
Suatu keterangan yang diberikan ternyata ada kebenarannya, dan suatu keterangan yang tidak terbukti kebenarannya.
214. Kuaik katam karano tumpu, kuaik sapik karano takan.
Suatu pekerjaan atau kewajiban yang dikerjakan karena terpaksa, bukan karena kesadaran.
215. Ka bukik samo mandaki kalurah samo manurun.
Suatu pekerjaan yang dikerjakan secara bersama dan didorong oleh kesadaran.
216. Kasuri tuladan kain, kacupak tuladan batuang.
Suatu pekerjaan begitupun tingkah laku dan peranggai yang dapat dicontoh oleh orang lain.
217. Kacak langan lah bak langan, kacak batih lah bak batih.
Seseorang yang baru saja mendapatkan suatu nikmat tetapi senantiasa dipergunakan dengan hati bangga dan sombong.
218. Kalau tasungkuik pado nan tinggi, jikok basanda pado nan gadang.
Sesuatu perbuatan hendaklah dilandaskan kepada Agama, Adat dan Undang-Undang Pemerintah.
219. Kato panghulu manyalasai, mandareh kato dubalang. Adaik kok kurang takurasai, dunia manjadi takupalang.
Ajaran Adat Minangkabau yang sejati kalau tidak diamalkan oleh masyarakatnya, hilanglah budi didalam diri.
220. Kalau dek pandang sapinteh lalu, banyak pahamnyo tagaliciak, pandai tak rago dek ba guru, salam tak sampai pado kasiah.
Ajaran Adat tidak dapat dipahami, apalagi untuk diamalkan kalau sekiranya hanya dengan mendengar pepatah petitih, tampa mendalaminya.
221. Katiko taimpik nak diateh, katiko takuruang nak dilua, bajalan baduo nak ditangah bajalan surang nak dahulu.
Pepatah ini mengandung arti: bagaimana sulitnya memimpin masyarakat yang jiwanya sangat kritis dan koreksi.
222. Kahilia jalan ka Padang, ka mudiak jalan ka Ulakan, kok musuah indak dihadang, tasuo nan indak ba ilakkan.
Tidak mau bermusuhan dalam hidup bermasyarakat tetapi kalua datang dengan tiba-tiba tidak pula dielakkan.
223. Kahilia jalan ka Sumani, sasimpang jalan ka Singkarak, saukua mangko manjadi, sasuai mangko takanak.
Sesuatu hendaklah dengan musyawarah untuk mufakat. Satu pendapat dan satu tujuan.
224. Kaduo kato mufakat, sakato urang kasadonyo, elok sapahan sahakikat, santoso kito salamonyo.
Satu pendapat dan satu gerak, satu tujuan akan melahirkan kesentosaan dan kebahagiaan dalam masyarakat.
225. Kaampek kato kamudian, patuik bana kato dicari, taruah naraco jo katian, paniliak langgam nan tadiri.
Didalam diri manusia yang berpengetahuan dan diamalkannya, ada neraca yang menentukan baik dan buruk.
226. Kato rajo kato basahajo, kato titah kato balimpahan, dari duo capailah tigo, jangan sakali disudahi.
Setiap manusia perlu mempunyai cita-cita yang tinggi dan mulia, tetapi harus dicapai dengan cara ber angsur-angsur.
227. Kato panghulu manyalasai, kato alim kato hakikat, talamun patuik kito kakeh, lahia jo bathin nak saikek.
Perlu penggalian adat dan agama Islam secara mendalam , sehingga lahir dan bathin dapat sesuai.
228. Kato bapak kato panggaja, kato kalipah dari mamak, mujua indak dapek kito kaja, malang tak dapek kito tulak.
Keuntungan tak dapat dikejar-kejar, begitupun mara bahaya dan musibah tidak kuasa manusia menolaknya.
229. Kato guru kato batuah, kato saudaro paringatan, kuncilah bathin jan taruah, budi nan jan sampai nampak.
Keteguhan bathin menyimpan rahasia seseorang, menjadikan orang yang teguh ini mulia budinya.
230. Kato parampuan kato manuruik, mangambiak hati suami, labiahkan rusuah jo takuik, jarek sarupo jo jarami.
Rusuh hati jangan kelihatan, takut paham tergadai, hati-hati dalam berbicara karena banyak musuh dalam selimut.
231. Kato adaik pahamnyo aman, malangkapi rukun dengan syarat, kalau elok pegang padoman, santoso dunia jo akhirat.
Ajaran adat dan agama Islam kalau benar-benar diamalkan, menjamin keselamatan dunia akhirat.
232. Koroang kampuang didalam jurai, baitu limbago sajak dahulu, dunialah lamo inyo pakai, raso pareso nyolah tahu.
Orang yang tua harus dihormati, karena ketuaannya dia telah banyak merasakan pahit manis dalam kehidupan.
233. Kalau adaik dalam nagari, bulek sagiliang picak satapiak, sabarek saringan kasadonyo Urang mulia dalam nagari, muluik manih basonyo baiak, sakati limo nilai haragonyo.
Kemuliaan dalam pandangan adat terletak pada budi baik dan indah bahasanya seseorang.
234. Karano indak mambao galah, mananti takadia kasamonyo, mudarat mufaat tak dikana, alamaik binaso kasudahannyo.
Senantiasalah kita dalam hidup bergaul memikirkan mudarat dan mamfaat, agar sentosa hidup bersama. Kalau tidak dipikirkan alamat hidup akan sengsara.
235. Kato manti kato bahubuang, kato dubalang kato mandareh. Jauhari pandai manyambuang, nan singkek buliah diuleh.
Orang jauhari bijaksana pandai mencari jalan keluar dalam suatu kesulitan yang datang secara tiba-tiba.
236. Kiniko coraklah barubah, alam mardeka lah tabantang, sadang manggali kasajarah usahokan galian dek basamo.
Kemerdekaan telah tercapai, kita harus menggali sejarah kebudayaan bangsa secara bersama.
237. Kok alah sampai di hulu, balunlah pulo sacukuiknyo. Dek kokoh niniak nan dahulu kunci nan limo pambukaknyo.
Nenek moyang di Minangkabau pemikirannya jauh memandang kedepan untuk masa anak cucu, dengan mempergunakan panca indra yang lima.
238. Kito di alam Minangkabau lah patuik tasintak pulo, katiko balun talampau elok dirunuik sitambo lamo.
Sudah masanya sekarang kita mengali dan mengembangkan adat Minangkabau sebagai rangkaian dari kebudayaan nasional.
239. Kauak indak sahabih gauang, awai indak sahabih raso, paham pahamnyo nan tak lansuang, batuka tujuan mukasuiknyo.
Adat Minangkabau selama ini tidak pernah mendapat pengalian dan pembinaan, akibatnya banyak orang salah pengertian tentang tujuan adat itu.
240. Kalau pai tampak pungguang, jikok babaliak tampak muko.
Kalau pergi hendaklah memberi tahu, jika kembali hendaklah memberi khabar.
241. Kalau indak pandai bakato-kato, bak alu pancukia duri, kalau pandai bakato-kato bak santan jo tangguli.
Seseorang yang tak pandai berbicara secara baik, sama dengan alu pencongkel duri tetapi kalau pandai umpama santai dengan tengguli.
242. Kato papatah caro Minang, patitiah luhak nan tigo. Nan turun dari Parpatiah nan sabatang, manjadi kato pusako.
Ajaran adat Minangkabau yang disusun oleh Dt. Parpatih nan Sabatang, merupakan ajaran yang dapat mengikuti perkembangan zaman.
243. Kito nan bukan cadiak pandai, ulemu di Tuhan tasimpannyo. Kok senteang batolong bilai tandonyo kito samo sabanso.
Kalau dijumpai kekilafan dan kesalahan tolong maaf dan betulkan, karena khilaf itu sifat manusia, tandanya kita orang satu bangsa.
244. Kito nan bukan cadiak pandai, hanyo manjawek pituah dari guru. Pituah guru nan dipakai, nak jadi paham jo ukuran.
Nasehat guru dan pelajaran yang diajarkannya kepada murid, adalah menjadi pedoman dalam kehidupan.
245. Kalau ketek dibari namo, urang gadang dibari gala, nak tapek adaik jo limbago, faham adaik nak nyato bana.
Kalau dapat mendalami ajaran adat kita akan mendapatkan mutiara yang berharga didalamnya yang berguna untuk hidup bergaul dalam masyarakat.
246. Kaluah kasah papek nan ampek, sarato anggota katujuahnyo, panca indra manangguangkan, batang tubuah marasokan.
Sesuatu perbuatan tanpa pemikiran dan pertimbangan akan menimbulkan penyiksaan terhadap bathin kita sendiri.
247. Kalau balaia banakodoh, jikok bajalan jo nan tuo.
Mengerjakan suatu pekerjaan hendaklah dengan yang ahlinya, memasuki suatu negeri hendaklah dengan orang yang mengetahuinya.
248. Kuaik dari paga basi, kokoh nan dari paga tembok.
Pagar yang paling kokoh ialah pagar sesuatu dengan budi yang baik.
249. Kato sapatah dipikiri, bajalan salangkah madok suruik.
Pikirkanlah semasak-masaknya apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain sehingga tidak menyinggung perasaannya.
250. Karantau madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, dirumah baguno balun.
Pergilah merantau kenegeri orang, cari ilmu pengetahuan, serta cari mata penghidupan, untuk kemudian dibawa dan dikembangkan dikampung halaman.
251. Kasiah sayang dapek dicari, tampek hati jarang basuo.
Untuk mencari istri paling mudah, yang sulit mencari istri untuk menjadi teman sehidup semati.
252. Kalauik riak maampeh, kapulau riak mamutuih, kalau mangauik iyo bana kameh, kalau mancancang iyo bana putuih.
Setiap pekerjaan yang kita kerjakan, begitupun pengetahuan yang kita pelajari jangan patah ditengah.
253. Kalau tali kaia panjang sajangka, lauik dalam usah didugo.
Kalau pengetahuan baru seujung kuku jangan dicoba mengurus pekerjaan yang sulit.
254. Kulik maia ditimpo bathin, bathin ditimpo galo-galo, dalam lahia ado ba bathin, dalam bathin bahakikat pulo.
Ajaran adat Minangkabau bukan sekedar lahiriyah, tetapi banyak mengandung arti dan makna yang tersirat, yang menuju kepada mental manusia.
255. Kacimpuang pamenan mandi, rasian pamenan lalok.
Mimpi itu kebanyakan sesuatu yang terangan-angan diwaktu bangun.
256. Lain geleang panokok asiang kacundang sapik.
Gelagat seseorang atau suasana yang menunjukkan tanda-tanda akan terjadi sesuatu yang tak diingini.
257. Lah samak jalan kapintu, lah tarang jalan kadapua.
Seorang suami yang tidak kenal lagi pada tugasnya sebagai mamak dari kemenakan, tetapi semata tahu kepada si istri saja.
258. Limpato batang sitawa, digulai cubadak mudo, lah biaso kito tasalah, karano pangana indak sakali tibo.
Kekilafan dan kesalahan adalah sifat seorang manusia, karena pemikirannya tidak secara serentak.
259. Lauik gadang kalau dihadang, sadiokan sampan jo pandayuang.
Hiduik didunia mangupalang, sagalo karajo kamari cangguang.
260. Limpapeh rumah nan gadang, umbun puruik pegangan kunci.
Kaum wanita di Minangkabau adalah merupakan tiang kokoh diatas rumah tangga dan nageri, dan kunci tentang kebaikan dan keburukan suatu negeri.
261. Lauik banyak nan sati, rantau banyak nan batuah.
Kalau pergi berjalan kerantau orang hendaklah pandai menyesuaikan diri dalam pergaulan.
262. Lah bacampua lamak jo galeme, indak babedo sadah jo tapuang.
Dalam suatu masyarakat tidak ada lagi batas-batas dalam pergaulan menurut norma adat dan agama.
263. Lahia jo bathin saukuran, isi kulik umpamo lahia.
Seseorang yang baik dan jujur sesuai kata dan perbuatannya.
264. Labuah luruih jalannyo pasa jan manyipang suok jo kida.
Sudah aturan dan undang-undang dan sudah cukup norma adat dan agama, jangan menyimpang dari itu.
265. Mumbang jatuah kalapo jatuah, indak babedo kaduonyo.
Setiap yang bernyawa akan menemui ajalnya baik tua ataupun muda, kecil dan besar.
266. Malabihi ancak-ancak, mangurangi sio-sio.
Setiap pekerjaan hendaklah pertengahan, jangan berlebih-lebihan, begitupun dalam tingkah dan laku.
267. Mukasuik hati mamaluak gunuang, apo dayo tangan indak sampai.
Seseorang yang mempunyai cita-cita tinggi, tetapi tidak ada kemampuan untuk mencapainya.
268. Mancabiak baju didado, manapuak aia didulang.
Seseorang yang berbicara tetapi tidak disadarinya bahwa dia telah memberi malu diri dan keluarganya sendiri.
269. Malakak kuciang didapua, manahan jarek dipintu.
Perbuatan seseorang yang tidak baik yang dilakukan kepada keluarga sendiri.
270. Mancari dama ka bawah rumah, mamapeh dalam balanggo.
Mencari keuntungan kedalam lingkungan anak kemenakan sendiri.
271. Mairikkan galah jo kaki, manjulaikan aka bakeh bagayuik, malabiahkan lantai bakeh bapinjak.
Seseorang yang ingin menjadikan orang lain tersalah, dengan jalan anjuran dan petunjuknya.
272. Mandapek samo balabo, kahilangan samo barugi.
Rasa social dan kerja sama yang baik yang harus diamalkan dalam pergaulan.
273. Manyauak di ilia-ilia, bakato dibawah-bawah.
Bergaul dalam masyarakat, begitupun dirantau orang hendaklah merendahkan diri.
274. Mancaliak jo suduik mato, bajalan di rusuak labuah.
Seseorang yang telah merasa malu, karena perbuatan yang tidak benar telah diketahui orang.
275. Mancaliak tuah ka nan manang, maliek contoh ka nan sudah, manuladan ka nan baik.
Selalulah kita melihat hasil yang baik dan dapat pula kita laksanakan, yakni yang telah positif baik.
276. Mamakai hereang jo gendeang, mamakai raso jo pareso.
Seseorang yang memakai perasaan malu dan mempunyai kesopanan yang baik.
277. Muluik manih talempong kato, baso baiak gulo dibibia.
Seseorang yang berbicara dengan lemah lembut dan baik susunan bahasanya.
278. Maliang cilok taluang dinding, tikam bunuah padang badarah. Ibo di adat katagiliang turuikkan putaran roda.
Kebudayaan asli jangan sampai hilang, sesuaikan diri dan aturan adat beradat serta istiadat dengan kemajuan.
279. Malu batanyo sasek dijalan, sagan bagalah hanyuik sarantau.
Seseorang yang tidak mau bertanya tentang suatu pekerjaan yang tidak/belum dikerjakan. Karena ajaran adat itu pada umumnya berkiasan, tidak mudah dipahami tanpa mengetahuinya akan mengalami kesulitan.
280. Minangkabau dahulunyo, adaiknyo tuah disakato, kalau dipandang kato-kato, dipahamkan makonyo nyato, didalami sungguh-sungguh.
281. Maniah nan jan lakeh di raguak, pahik nan jan lakeh di luahkan.
Sesuatu pelajaran dan pengetahuan dari orang lain pikirkan dahulu semasak-masaknya, benar atau tidaknya.
282. Mati harimau tingga balang, mati gajah tingga gadiang.
Manusia mati hendaknya meninggalkan jasa yang baik untuk anak dan keluraga seta masyarakat.
283. Mati samuik karano manisan, jatuah kabau dek lalang mudo.
Biasanya manusia itu banyak terpedaya oleh mulut manis dan budi bahasa yang baik.
284. Marangkuah tungua ka dado, maraiah suatu ka diri.
Setiap suatu yang dirasakan oleh orang lain hendak dapat dirasakan oleh kita sendiri
285. Mampahujankan tabuang garam, mampaliakkan rumah indak basasak.
Seseorang yang membukakan aibnya sendiri kepada oaring lain.
286. Manjujuang balacan dikapalo, mangali-gali najih dilubang.
Seseorang yang senang membukankan aib orang lain.
287. Managakkan banang basah, manaiakkan banda sundai.
Seseorang yang menolong orang lain, sedang orang lain itu dipihak yang tidak benar.
288. Musang babulu ayam, musuah dalam salimuik.
Seseorang yang berpurak menolong dan berpihak kepada kita, tetapi dia sebenarnya ingin mengetahui pendirian kita dan musuh kita.
289. Manusia manahan kieh, binatang Manahan palu.
Manusia yang sempurna selalu mengetahui kata-kata kiasan di Minangkabau.
290. Murah kato takatokan, sulik kato jo timbangan.
Berbicara sangat mudah, tetapi sulit memelihara perkataan yang akan menyinggung perasaan orang lain.
291. Marabah sadundun jo balam, sikok barulang pai mandi, sambah sadundun jo salam, kato harok dibinisi.
Biasanya dalam pergaulan hidup, Tanya diberi kata berjawab, gayung bersambut.
292. Nan kuriak iyolah kundi, nan merah iyolah sago, nan baiak iyo budi, nan indah iyo lah baso.
Yang paling berharga dalam kehidupan bergaul adalah budi pekerti yang baik, serta sopan santun.
293. Nak urang koto hilalang, nak lalu kapakan baso, malu jo sopan kok nyo hilang, habih lah raso jo pareso.
Kalau sifat malu telah hilang dalam diri seseorang, hilang segala perasaan sopan santun.
294. Nan bungkuak dimakan saruang, nan bengkok dimakan tali.
Setiap sifat dan tindak tanduk yang tidak jujur dan benar, akan senantiasa ada ganjarannya (hukum karma)
295. Nan luruih katangkai sapu, nan bungkuak katangkai bajak, satampok kapapan tuai, nan ketek kapasak suntiang, panarahan kakayu api, abunyo kapupuak padi.
Didalam ajaran adat tidak ada bahan yang tidak berguna, tidak ada orang yang tidak dapat dimamfaatkan.
296. Nan buto pahambuih lasuang, nan pakak pamasang badia, nan lumpuah pahunyi rumah, nan patah pangajuik ayam, nan bingguang kadisuruah-suruah, nan cadiak bao baiyo, nan kayo bakeh batenggang.
Semua orang dapat dimamfaatkan, mulia hina, kaya dan miskin, sempurna, cacat, pandai dan bodoh. Sistim yang terdapat dalam adat Minangkabau.
297. Nan condoang makanan tungkek, nan lamah makanan tueh.
Dalam adat manusia lemah harus dibimbing dan dibantu, lebih-lebih kaum wanita, yang qudrat hayatinya lemah dari kaum lelaki.
298. Nan landai batitih, nan condong baraiah, nan lamah baindiak.
Dilarang didalam adat orang yang memperlakukan si lemah semau-maunya.
299. Nak mulia tapek-i janji, nak taguah paham dikunci.
Kalau ingin jadi orang yang dimuliakan selalu tepati janji, dan tidak suka membuka rahasia.
300. Nak tinggi naiak kan budi, nak haluih baso jo basi.
Kalau ditinggikan orang dalam masyarakat peliharalah budi, dan pakailah basa basi.

Sumber
Iklan

Sambah Tuo di Lewakan

DISUSUN JARI SABALEH jo kapalo….
Sambah tuo di lewakan
 
Kalau dek pandang sapinteh lalu
Banyak pahamnyo taguliciak
Pandai tak rago baguru
Salam tak sampai kakasiak

Sadangkan baguru kapalang aja
Lai bak bungo kambang tak jadi
Kok kunun dapek dek mandanga
Tidak didalam dihalusi

Karuak kok tak sahabih gauang
Mahawai tak sahabih raso
Banyak pahamnyo nan tak langsuang
Batuka dari mukasuiknyo

Sabab karano dek baitu
Timbualah niaik cinto hati
Nak marunuik tambo nan dahulu
Sajarah adat nan usali

ambo nan indak cadiak pandai
Hanyo manjawek dari guru
Pituah guru dipaberai
Nan jadi paham jo ulemu

Sangajo guno diuraikan
Kahadapan sidang nan basamo
Untuak nak samo dipikiakan
Nak samo dirunuik tujuannyo
 
Baburu ka padang data
Dapek lah ruso balang kaki
Marangah di rimbo kamang
Kok baguru kapalang aja
Di silau guru, gurulah lah pai
Di cari buku, buku lah hilang
 
Banda urang denai bandakan
Padi barapak ditangah koto
Kaba urang denai kabakan
Kok baduto denai ndak sato
 
Cupak jo gantang alah tatagak
Tarusan dari banda kiliang
Mahilia katangah koto
Mauh dimintak ka niniak mamak
Sarato dunsanak sakuliliang
Karano denai mambukak mamang jo tambo
 
Niniak mamak rang Minang
Tahu di hereng jo nan gendeang
Tahu diraso jo pareso
Tahu jo kilek jo nan bayang
Tahu alamaik kato sampai
 
Alun bakilek  lah bakalam
Bulan lah sangkok tigo puluah
Balun di caliak lah dimakan
Rasolah tibo dalam tubuah
Takilek ikan di aia        
Ikan takilek jalo tibo
Tantu jantan batinonyo
Raso raso dibaliak awan
Liau diateh itu pulo  
 
Ukua  jo jangko kok tak tarang
Susunan niniak muyang kito
Nan manantukan barih jo balabeh
Sarato cupak nan jo gantang
Dek rancak kilek loyang datang
Intan disangko kilek kaco
Jalan dialiah dek rang lalu
Cupak dipapek rang mangaleh
Adaik dialiah dek rang datang
 
Dek rancak rupo tajam mato pangkua
Tanah bato manjadi data
Padang diambiak ka panetek
Dek rancak dendang tukang gandua
Ndak tahu barang lah batuka
Gadang dituka rang jo nan ketek  
 
Bakarih si katimuno
Patah lai basimpai alun
Ratak sabuah jadi tuah
Jikok dibukak pusako lamo
Dibangkik tareh nan tarandam
Lah banyak ragi nan barubah
 
Tak ado gadiang nan tak ratak
Tak ado tupai nan tak gawa
Manusia basifat kilaf
Nan qadim hanyo sifat Tuhan
 
Satinggi tinggi malantiang
Mambubuang ka awang-awang
Baliaknyo katanah juo
Sahabih dahan jo rantiang
Dikubak dikulik batang
Tareh panguba baru nyato
 
Jalan mandata ingek tataruang     
jalan manurun ta antak-antak,
jalan mandaki sasak angok
jalan malereang kok tagalincia.
  
Badeta hitam,babaju hitam, sarawa endong pakaian silek
Badeta panjang bakaruik, bayangan isi dalam kulik,
panjang tak dapek kito ukua, leba tak dapek dibidai.
Salilik lingkaran kaniang, ikek santuang jo kapalo,
tiok katuak baundang-undang, tiok liku aka manjala,
dalam budi marangkak, tumbuak dek paham tiok lipek,
lebanyo pandindiang kampuang, panjangnyo pandukuang anak kamanakan,
hamparan dirumah tanggo, paraok gonjong nan ampek,
dihalaman manjadi payuang panji, hari paneh tampek balinduang,
hari hujan bakeh bataduah, dek nan salingkuang cupak adat,
nan sapayuang sapatagak, jo nan dibawah payuang,dilingkuang cupak,
manjala masuak nagari, adaik warih mandirikan.
Babaju hitam taluak balango, bahati putiah barasiah,
hitam tahan tapo, putiah tahan sasah,
disasah baabih aia, dikikih baabih basi.
Basirawa galembong tapak itiak, kapanuruik alua nan luruih,
kapanampuah jalan nan pasa, kadalam koroang dengan kampuang,
sampai ka koto jo nagari, langkah salasai baukuran,
martabat nan anam mambatehi, murah jo maha ditampeknjo.
Nan capek kaki ringan tangan, alun disuruah njo lah pai,
alun diimbau  nyo lah datang, nan bahati suci bamuko janiah,
nan bamato jalang talingo nyariang, mamakai usuah jo pareso,
tahu disumbang jo nan salah, parik paga dindiang nan kokoh,
maampang lalu kasubarang, mandindiang sampai kalangik,
manjago cabuah kok njo tumbuah, sibaka maliang jo cilok,
manjago barih kok talampau
Manjago cabuah kok tumbuah, mamaliharo sia jo nan baka,
manjago cakak jo kalahi, mamaliharo sumbang jo salah                         
Kain saruang tanun silungkang, sabidang diateh lutuik,
hiduik jo mati alamaiknyo, ado batampek kaduonyo,
luruih dalam tak buliah senteang, patuik senteang tak buliah dalam,
karajo hati kasamonyo, mungkin jo patuik baukuran,
tanah nyo merah bacoklat, tando barani karano bana,
ulemu bak bintang bataburan, basumarak katangah koto,
mancayo masuak nagari.

Ingek dirunciang kamancucuak,
sarato rantiang kamanyangkuik,
dahan kamaimpok
Kok duduk marauik ranjau, kok tagak maukua jarak,
semba kasampiang laluaso, jambau kamuko lakeh sampai,
kabalakang mudah manjawek, kok nak tagak tibo salompek,
kok nak suruik salangkah lapeh, caliak jo pandang baalamaik,
garak jo garik batujuan, kato boneh kadikatokan,
garak sipadiah nan digarakkan.
Ingek-ingek sabalun kanai,
malantai sabalun lapuak,
jarek sarupo jo jarami,
musang babulu ayam.
 
Pihak kapado Sasaran PMG=SENTAK , nan kaciak mudo matah,
bonehnyo dibaok lamak, tingginyo dibaok ruweh,
bak rabuang jolong mambacuik, bak umua bilangan hari,
baruweh satampuak alun, gadang disiram ambun malam,
batang gampa sambilu indak, urek alun mancakam tanah,
pucuak alun madapek angin, iduik diruang rumpun batuang,
antah pabilo kabasaga,
                            
Tapi……………………..,                                  
untuang kok elok palangkahan,
dek masin lidah matoari,
dek dingin tangan Pandeka atau gurunyo
talakik rabuang jadi batuang,nyo baurek bagumpa gadang,
nyo babatang baruweh ruweh,badaun rimbun jo rancak,
tabiang diagak jan nyo runtuah, lurah mamuji kalinduangan,
bukik diateh ndak taseso.
Nyampang talakik tinggi isuak, batang nyo runduak kabawah,
pucuknyo kulai kabumi,manyilau tanah manggadangkan………………..,
badarun pintak kalangik, mamohon kapado tuhan,
andaknyo: PMG=SENTAK , bak ambalau lakek kahulu,
bak pisau diasah tajam, bak karih lenggo geni,
basimpai jo kasiah sayang, bahulu jo kabanaran,
barakek kato saiyo, sanyawa tak carai tangga,
bapisah urang jo manusia, sinan katangga kaduo nyo,
itulah pintak pinto kito………………….
lah masak padi rang singkarak
masak nyo batangkai tangkai
satangkai jarang nan mudo
kabek sabalik buhua Sentak
jarang lah urang ka maungkai
tibo rang punyo rarak sajo
Raso aia ka pamatang, raso minyak kakuali,
nan bakabek rasan tali nan babungkuih rasan daun, 
cadiak dikampuang, kampuang patahankan,
cadiak suku suku patahankan,
cadiak nagari nagari patahankan,
cadiak bangso bangso patahankan.
tarapuang samo anyuik, tarandam samo basah,
parang pusako samo dilipek, parang samun samo diadoki.
kok dianjak urang batu pasupadan, dirubah urang kato pusako,
dirubah kato nan bana, nan condong diariah urang,
nan lamah dititih urang, dijajah urang tumpah darah,
busuangkan dado ang buyuang, tagakkan kapalo gau gadih.
caliakkan tando anak rang Minang, jan cameh darah taserak,
usah takuik nyawo malayang, basilang dalam parang,
sabalun aja bapantang mati, baribu sabab mandatang,
namun mati hanyo sakali.

Kalau indak mati karano padang,
karano nan lain kamati juo,
baribu sabab mandatang,
namun mati sakali sajo.
kalau japuik indak tabaok, dadak mananti ditampuruang,
dicabiak kapan ditangah rumah.
Tabujua lalu tabilantang patah
Ka hilia jalan ka Padang,
ka mudiak jalan ka Ulakan,
musuah indak dihadang,
basuo pantang di ilakkan.
Langkah tigo di sunggai Patai,
ampek jo langkah dilangkahkan,
simbua jo patah silek Lintau,
sarato kalatiak paweh.
Langkah ampek jo ganjua suruik,
gajah badoroang jo silek rimau,
siku sipak tampa tarajang.
Pitih sasuku
Bareh sasukek
Antakan siku
Lewakan cuek
 
Ado pun galuik jo silek  niniak muyang kito
co iko carito mamang jo tambo:
pado Sutan Maharajo Dirajo taruih balaie ka Pulau Andaleh 
dikawani Syekh Shole nan bagala Cateri Bilang Pandai
urang nan cadiak candokio lagi arih bijaksano
nan barasa dari hulu sungai Masie, 
dipajalanan singgah pulo  ditanah Parsi, Hindia jo Himalaya, 
Campo jo Siam, mandapek kawan 
lalu diangkek jadi kapalo dubalang, 
nan bagala Harimau Campo, Kambiang Hutan, Kuciang Siam 
sarato parewa nan bagala Anjiang Mualim, 
adopun Cateri bilangpandai, pandai manarah manalakang 
mahia manjarum manjarumek, santiang mamati jo aie liua
pandai manyisia dalam aie, tapek manembak di nan kalam,                  
kalam kapiek gilo buto, basilang sajo palurunyo 
lah kanai sajo disasarannyo,pandai mambuek sambang loji 
pakai pasak datang dari dalam, alun diraiah lah tabukak,
lah tibo sajo dijangkonyo,
baitu pulo Siharimau Campo, urang bagak dari India, 
badan babulu kasadonyo, urang takuik malawannyo 
makan tangannyo bak cando guruah, capek kakinyo bak cando patuih
tibo digunuang gunuang runtuah, tibo dibatu batu pacah,
pandai manyambuik jo manangkok bisa mangipeh jo malapeh
pandai basilek jo balabek jikok malompek bak cando kilek, 
kok disabuik tantang Sikambiang Hutan
batanduak dikapalo pandai balari ditangah rimbo
tau di padang nan baliku tantu jo tanjuang nan babalik
tau jo lurah nan babatu tau jo aka nan kamambalik, 
babanak ka ampu kaki, barajo di hati basutan di mato 
kareh hati ndak tanguang, kok pakaro hetong di balakang,
dikajipulo tantang Sikuciang Siam, kok manyuruak dihilalang salai,
maambiak indak kahilangan, bantuak bak singo lalok,
santiang manipu jo manepong, kok malangkah indak balasia,
malompek indak babuni, kunun lidahnyo indak baense,
muluik manih bak tangguli kok manggauik indak mangasan,
lah padiah sajo mangko ka tau,
baitu pulo tantang Sianjiang Mualim, Parewa nan datang dari Himalaya,
mato sirah bak cando sago, gigi gadang tajam babiso pulo,
angok nyo tahan larinyo kancang, pandai maintai di nan tarang 
pandai mahangok dalam bancah, sabalun sampai pantang manyarah,
pandai manikam jajak tingga, jajak ditikam mati juo,
bahiduang tajam bak sambilu, bia kampuang lah papaga, 
inyolah dulu sampai didalam.
Tapi dek pandai sarato bijak niniak moyang kito
di ajalah urang nan barampek ko jo kato nan ampek
baradaik batanun budi
Saukua mako manjadi,
sasuai mako takanak,
jo kok pandai bamain budi,
urang jauh jadi dunsanak.
Talangkang carano kaco,
badarai carano kendi,
sipuluik samo rang randangkan,
bacanggang karano baso,
bacarai karano budi,
itu nan samo rang pantangkan.
Dek ribuik rabahlah padi,
dicupak nak urang canduang,
iduik kok tak babudi,
duduak tagak kamari tangguang
Pulai batingkek naiak,
maninggakan ruweh jo buku,
mati rimau maninggakan balang,
mati gajah maninggakan gadiang,
mati manusia maninggakan jaso.
Nan kuriak iolah kundi,
nan merah iolah sago,
nan baiak iolah budi,
nan endah iolah baso
Diturunkan jo ditarangkan dek niniak muyang kito bahaso Alam takambang jadi guru                                                       
saroman kayu gadang ditangah padang, tinggi tampak jauah, dakek jolong basuo, ijan condong kumari rabah, ijan saroman batunggak batang jilatang, ijan saroman babandua batang bayam, ijan saroman batubuah puluik-puluik, ijan saroman bagandang saliguri,………………..   
Cari bukik paninjauan,
jarah nan nyato bapaninjau,
maliang nan nyato bapangiriak.
Habih sanjato tajam,
hilang sanjato lahia,
sanjato bathin digunokan.
Sahari sahalai banang, lamo – lamo manjadi sahalai kain.
Sakabek bak siriah, sarumpun bak sarai
 
basilek kami di Wina, kumpulan anak urang didunia, adaik nan indak panah lupo, lingkuang marapi jo singalang, kok tacinto mamak isuak

Pitaruah Ayah

Oi nak kanduang sibirang tulang, buah hati limpo bakuruang, ubek jariah palarai damam, sidingin tampa di kapalo. Kamari-mari molah duduak, ado rundiang ayah sampaikan. Kalau diliek dipandangi nak, dicaliak umua nan tapakai, badan Ayah baransua tuo, kini manjalang anam puluah. Hari patang mantari turun, awan di barat merah sago, malam nan tidak lamo lai. Nyampang tibo saruan Allah, aja sampai capek paminto umua alah tibo dijangkauan. Tabuah digoa tigo-tigo, badan baganjua baliak pulang katampek asa mulo jadi suruik ka tanah nan sabingkah. Badarun aia pamandian, ba lasia bunyi cabiak kapan, dikocong dikabek limo, cukuik satanggi jo aia bungo. Bararak tandu ka surau, tibo di surau dibujuakan, mairiang shalat ampek takbir. Kini manuju ka pusaro, iyo ka pandam pakuburan. tagolek di liang lahat, tanah sakapa bapakalang, mahereang mahadok ka kiblat, dibateh papan nan sahalai. Badaro tanah panimbunan, tatagak mejan nan duo, manyalo ciluang hitam, do?a dibaco panghabisan. Tujuah langakah mayik di kubua, nak datang malaikaik pai batanyo. Tapi jangankan tanyo ka tajawab, usaha ndak hawa katabandiang, utang ke anak nan takana, kasiah tagaiang alun sampai.

Jo kok basuo nan bak nantun nak, taradok pusako ka bajawek ataupun warih ka di baia, usah diarok dari ayah. Sabab baalah baitu, salamo dunia di tunggu, Ayah diseso parasaian, gilo diarak-arak untuang. Tapi kaganti ameh, bak di urang timbalam, pitih nan babilang, hanyo pitaruah batinggakan, banamo pitaruah Ayah. Itulah tando kasiah sayang, utang nan nyato pado anak, kini ayah lansaikan. Dangakan molah anak kanduang, simakkan bana nyato-nyato. Satitiak usah lupokan, sabarih janganlah hilang, ganggam arek, paciak tantaguah. Siang ambiklah ka patungkek, kok malam jadikan suluah pidoman patang jo pagi.

Takalo maso dulunyo, awal mulonyo san kalahia, bundo di dalam pasawangan sadang dilamun-lamun ombak, angin badai, lauik manggilo, kilek patuih hujan basabuang, kalam nan bukan alang-alang. Lua ke Allah, bagantuang indak kamano ka manggapai. Dek lamo lambek badayuang, sapueh-pueh panangguangan sampailah juo di Kualo. Tali turun sauh dibuang, kapa marapek di tapian balabuah surang pasisianyo. Sawajah kapado urang nantun nak, mandi darah sakujua badan, kakinyo malajang-lajang, taganggam tangan nan duo, bunyi pakiak sapanuah kampuang cando pandeka dapek lawan. O . . . buyuang, kok ang nak tahu, itulah anak manusia nan lahia ka bumi Allah nangko lahia sarato jo untuangnyo.

Adopun tujuan jo mukasuiknyo, mangko jo darah samo tibo, sirah hati pakek panganan lambang barani, lahia batin indak manaruah gamang-takuik. Mangapa tangan suok kida mandongkak, manyipak-nyipak, itu ma?ana urang bagak, medan galanggang nan nyo hadang cakak nan tidak kunjuang damai. Pakiak bukan sumbarang pakiak, sorak kumando dilewatkan ibaraik badia jo mariam, tando nagari dalam parang. Mako pado hakikatnyo nak, hiduik adolah perjuangan dan satiok perjuangan bakandak manang. Kamanangan janjang ka istana manuju kirisi di partuan. Sasungguahnyo manusia adolah rajo, badaulat di muko bumi Allah bana nan manobatkan, ?Inni ja?ilu fil ardhi khalifah?.

Untuak itu Ayah pasankan nak, usah manjadi rajo kalah. Nan bajalan manakua-nakua. mangecek tatagun-tagun, hilang banso punah martabat. Manambah gantang tatanakkan, manyamak dalam nagari. Kalau Waang nak tau juo nak, iduik nangko indaklah lamo, dunia hanyo sakijok mato. Caliaklah contoh jo ibaraik, maso laia di songsong abang, mati di anta dek sumbayang. Antaro abang jo sumbayang, sinan kamat dibacokan hinggo itulah jatah umua. Bakato Muhammad Iqbal, apolah kato dek baliau: ?Umur bukan ukuran masa, hidup tidak takaran zaman, sehari singa di rimba, seribu tahun bagi si domba?.

Ma?ana manjadi singo nak, bukan manggadang bakato darek bakitabullah di tangan, kandak badannyo awak surang. Indak nak, bukan baitu filsafahnyo, tapi bialah satahun jaguang, pagunokan maso nan pendek, bapacu marabuik buko mambuek amal kabaikan. Baguno ka diri surang, tapakai di masyarakat, manfaat salingkuang alam. Untuak apo panjang bajelo, hinggo batungkek saluang api, kalau awak kiliran tangan masak lacuik, makan parentah. Kok kunun pulo, kuma bamiang manggata di dalam kampuang, cilako hiduik tu namonyo. Salampiah nan dari pado itu, umua bukan sabateh kubua, hiduik bukan salacuik abiah. Tapi adoh hiduik sasudah hiduik. Panjang nan tidak kaujuangan nak. Itulah hiduik di akhirat, kamari tujuan sabananyo. Takalo insan di alam roh, janji-lah sudah tapabuek, patimbang muluik dengan Allah, makhluk kata An-Khalik nyo.

Kito mamaciak tali kamba nak, usah kandua tagang salampiah, dunia akhirat satimbangan. Nyampang kok putuih kaduonyo sinan tahanyuik handam karam. Kini di rintang angan-angan, isuak diseso panyasalan.di dunia rintang jo ratok, di akhirat gilo jo gagau, kalamlah jalan ka sarugo. Mangana sakah nan bak kian nak, Ayah bapasan, bawasiat, rantangkan banang ka langik, hubuangkan diri jo Tuhan. Jalin kulindan ateh bumi, paharek buhua jo manusia. ?Hablum minallah wa hamblum minannas?. Itulah cancangan duo sagarajai, kapa nan duo salabuahan, samo dek awak kaduonyo.

Mano nak kanduang jo nyo Ayah, ijanklah bosan mandangakan, mangecek indak ka lamo, taga dek seso manyimpannyo. Jikok anak taruih mamandang, simak jo daliah mato batin. Adopun tubuah manusia tarbangun dari tigo rungo. Partamo, runggo diateh, kaduo runggo di tangah, katigo runggo di bawah.

Nan dimukasuik jo runggo ateh, iolah ruang di kapalo, bakandak isi pangatahuan, ibaraik dinamo masin kapa, ulu tanago baliang-baliang, pambalah aia di lauik-tan. Tasabuik runggo di tangah, yaitu dado rumpun hati, sangka iman lubuak agamo, ikolah pidoman juru mudi, kaganti kompas di nan kodoh. Jan sampai sasek palayaran, hilang tujuan tanah tapi. Salorong runggo do bawah nak, paruik nan mintak dikanyangkan, umpamo parka tampek barang. Tansano muatan kosong alamaik oleang jalan kapa, dihampeh ombak jo galombang, manantang karam tak batumpang. Atau kalaulah buliah Ayah misalkan kapado alam Minang kabau tardiri dari tigo luhak. Partamo, luhak nan tuo.

Lambang kuciang warnanyo kuniang. Kuciang itu binatang lihai, tinggi pangaruah, berwibawa. Kuniang tando kamanangan. Tujuannyo, urang cadiak adi kuasa, sumber ilmu pangatahuan, ?Sains Tekhnologi? kato rang kini. Kaduo, luhak nan tangah. Simbol sirah harimau campo, barani karano bana, hukumpun tidak makan bandiang banamo parentah syarak. Calak alah tajam pun ado, tingga dek bawa manyampaikan. Adaik alah syarak pun ado, tingga dek awak mamakaikan, moral, spiritual, istilah baru. Nan katigo, luhak nan bungsu. Corak hitam lambangnyo kambiang, rila jo saba bausaho, rumpuik nan indak pantang daun, dek padi mangko manjadi, dek ameh mangkonyo kamek. Mangecek iyo jo pitih, bajalan tantu jo kain, karajo tantu jo nasi, ekonomi baso canggihnyo.

Itulah tadi sahalai pilin tigo, tungku tigo sajarangan. Kok waang nak samparono nak, manjadi urang baharago. Sajundun jasmani jo rohani, dunia dapek akhirat buliah. Mako sarek-kan kapalo jo pangatahuan, panuahkan dado jo ugamo, gasaklah paruik jo harato. Di ateh tungku nan tigo, sinan tajarang kahidupan, masak hakikat manusia insan nan kamil sabatangnyo. Tapi usah senjang, barek subalah nak, rumik naraco manimbangnyo. Kok cadiak sajo dibanggakan, hiduik bansaik tangan di bawah, tagigik lidah bapituah. Ameh hurai nan Ang sambuakan Yuang, loyanglah juo kecek urang.

Tapek bak bunyi buah pantun, kok rintiak bana kalodeta, lakek talilik di kapalo, kok cadiak bana kalau suka, kecek timpik di nan kayo. Baitupun awak binguang, maraso cadiak, kecek indak bakarunciangan. Disangko pitih pasak lidah, sombong takabua muaronyo. Gekang-bagekang siliah rarek, indak tau tampuak lah layua, lonjak-balonjak labu anyuik, isi gaja, ampo di dalam mahajan, tuah tarnamokan. Di baliak nan dari pado itu nak, kok di ateh isilah panuah, cadiak alah pandai pun inyo, nan di bawah muatan sarek, pitian sambua, bando malimpah. Tapi pasak ditangahnyo lungga, iman goyang, agamo tipih, hilang pidoman kapa basi. Andaknyo, kok kayo suko dmakan, ringan tangan manolong urang, rajin bazakaik, basidakah. Kok tumbuah awak urang cadiak, kusuik sato-lah manyalasaikan, karuah baringan mampajaniah. Maha cacek murah nasihat. Sinan nagari mako aman.

Mako dari itu nak, satiok kakok ka diawai, rundiang sapatah ka disabuik. Bulek lah bana kato hati, sasuai dalam kiro-kiro, naiak-kan dulu ka daraik, caliak timbangan hukum syarak lai kok dalam ridha Allah. Itulah naraco nan tak paliang nak sarato bungkah nan piawai, indak mangicuah salamonyo.

Anak kanduang balahan nyao, jarek samato Ayah-Bundo putuih tak jo-aa ka diuleh, sapihak ka badan diri Ayah, urang nan bukan cadiak pandai, ilmu kurang sikola tangguang, mangaji tak sampai katam, rumik lah Ayah babarito. Ndak mungkin si bisu ka banyanyi, mustahil si lumpuah ka manari, baa rang buto ka mambimbiang. Hanyo dek sungguah rajin manyimak dari alam dapek baguru di sinan tibo pangajian. Mari kito cari rasionyo. Dibalun sabalun kuku, dikambang saleba alam, alam takambang jadi guru, bumi jo langik ado di dalam.

Kini nak Ayah curai Ayah papakan, tuah cilako nan talukih, dicaliak jo mato batin, diambiak ka ujuik paham sinan tasaiah ma?ananyo. Ado ampek suruhan, ampek tagah nak. Nan partamo iduiklah bak rumpun aua, usah dicontoh bak tibarau. Nan kaduo, tiru baringin tangah padang, jauahkan sifaik bak kiambang. Nan katigo, simaklah anau dalam rimbo, pantangkan jadi bio-bio. Dan nan kaampek, jadilah sarupo paku, ijan saroman jo binalu.

Baa kakanyo rumpun aua, tapuntalang buluah bambu, nyampang tumbuah hitam tapi lereang tanah suko, tabiang mamuji. Kok indak lah urek nan mangungkuang taban bandaro sadionyo. Bukik pun indak taseso, lurah di bawah talinduangan, gagang manjelo dapek junjuang, maso rabuang carian urang, kok gadang banyak manfaat, lah tuo paguno juo. Baitu sifat ka dipakai nak. Dimanapun bumi dipijak, bila di kampung atau di rantau mambao rahmat ka rang banyak. Pandai-pandai jo masyarakat, tau-tau manenggang raso usah pamaha takuik rugi. Kok mangecek ma?agak-agak, pikiakan tiok ka bakato, tapi usah katokan nan tapikia. Sabab luko di pisau tampak darah, nak duo tigo taweh panawa, sanang nan tidak tampak bakeh, tapi luko di lidah sulik ubeknyo mandanyuik ka ubun-ubun, manggaga ka rantai hati. Di lua mungkin tak bakasan, di dalam manaruah kasam. Nan bak kain dimakan nyangek, lipek patahnyo tak barubah, dikambang nyanyai tiok ragi. Bak kato-kato rang tuo ko?ee ?kaki tataruang inai badahannyo, muluik tun taloncek ameh tantangannyo?.

Salain nan dari pado itu, satinggi-satinggi batang batuang, pucuaknyo runduak ka bawah, manyilau bumi tampek tumbuah, guno nan tidak talupokan, sambia babisiak bakeh rabuang kok sampai kalian gadang isuak usah lupokan jaso tanah, tau mambaleh budi baiak. Lamahnyo pulo kadikatokan, maliuak di puta angin, manggerai dipupuik ribuik. Bak cando-cando ka tumbang, jangan ka patah ratak tido. Tapi tibo tapaso inyo kareh bisa malantiang ka udaro indak siapo ka manahan. Satiok rueh basambilu, tiok buku bamatang pulo langkok jo duri jo miangnyo, namun tabungkuih dalam kalupak, dari lua tak nampak rupo. Aratinyo, samantang awak diateh, usah pan-den palabiak dado kujua takabua tu namonyo. Balarang bana jo ugamo nak, tacacek sapanjang adaik. Urang iduik banyak batuah, urang mati banyak kiramaik. Lauik sati rantau babego taluaknyo baranjau pulo.

Ikhlas-ikhlas kalau manolong, suko-suko kalau baragiah mahamun sakali jangan. Sabaliaknyo, usah palupokan jaso urang, walau sahaluih bijo bayam, gadang faedah manfaatnyo, pamaaf saba jo rilah habiskan dandam kasumat. Bia urang baniat buruak awak babudi baiak juo. Pakaikan bana tu nak kanduang, usah dicayah dilengahkan, itu tantang buluah jo bambu.

Ba?alah pulo jo tibarau. Cubo Ang danga Ang simakkan nak dapek paham hakimahnyo. Iduik tibarau barumpun-rumpun, batangnyo barueh-rueh, badaun panjang bakalupak. Kalau dipandang dari jauah, saroman bana bantuak tabu. Tapi di mamah ramba raia raso amba indak batantu, pangicuah gadang kironyo. Tarau ketek sabantuak jaguang, disilau indak babuah, bungo sahalai tak manaruah. Kalau-inyo tumbuah di lereang atau di tanah katinggian sinan tabukak rasionyo. Barambuih angin ka mudiak, tibarau madok ka mudiak, kokbakisa arah ka ilia inyo baputa kian pulo. Nyampang ditumpu dari ateh, lah sato maangguak-angguak urang diam inyo marumuak. Kian iyo, kamari iyo, lawan jo kawan samo iyo. Pendeknyo sagalo iyo, indak ado nan tidak iyo, indak bapendirian. Aa kasudahannyo jadi antimun bungkuak, masuak karanjang tak baetong, kok pai indak manukuak, pulang indak maluahi, arago bara diri awak.

Di dalam bahaso nasional tapeklah kok dikatokan bahwa inilah lambang kepalsuan, penuh kepura-puraan tanpa motivasi dan munafik sulit dipercaya. Awak ko musti jujur Nak, kok indak katokan indak kok lai tunjuakkan lai, usah takah-takah spuluik alun ditanak lah badarai, manipu diri sendiri. Lagak bak cando urang kayo, mangecek pantang di bawah, baa jeneang baa lah mantiak perak basapuah dijarinyo, sarawa bagantiak juo. Padohal baju basalang balagakkan yuang, tiok kalapau tiok utang cah bon, cah pinjaman, sakali indak babayaran, ditunggu urang diariaknyo. Anak cacak tabang ka benteang, tibo di benteang makan padi, awak rancak putiah, celeang diresek saku tak barisi. Jauahkan bana nan bak nantun nak. Hongeh kecek urang kampuang, bagunjiang urang suok kida.

Ado pulo nan sok urang cadiak, manggaleh inyo nan santiang, impor ekspor buah tutua-nyo, bursa efek nan tau bana. Baisuak kawan disantuangnyo (heh?). Jo ugamo inyo nan paham, nak musarab Mantiak Maani tafsir khazen Imam Ghazali, kasurau tiok hari rayo. Jo politik tau daulu sajak nan dari orde baru, soal KBJ pembangunan sampai ke Irak ke Bosnia, ulu nuklir tanago atom Amerika, Asean juo (heh ?). Awak bagak jo aruh balai, sihia jo gayuang ilmu batin, kungfu, karate, silek tuo sadonyo putuih dek baliau, di garegak lai basunguik nyo. Kok ota soal baguru pulo, anjiangnyo paliang batuah, lupak gerai nan hitam kulik, dado lapang jangkia tagantuang, pilang-pilang bapaneh pulo, sambilan bukik kajarannyo, kakandiak kakijang lamo, lah tigo liang kanai saiang, kabangkai sakali balun.

Aa kini caliaklah pulo kayu gadang, baringin di tangah padang. Baurek cukam ka tanah, jauah taunjam ka pitalo, panuahlah bumi di rumpunnyo. Dek gampo indak tabukek-kan, dek badai alun ka ta-oleang, ko-no lah goyang manilalu. Taguah jo pandirian, istiqamah dengan tauhid, beprinsip tegar dan kokoh. Kalau yakin tumbuah dipaham, sajangka duduak tak bakisa, satampok tagak tak bapayuang, walau baalah bujuak rayu, haram kuniang karano kunyik pantang lamak ulah dek santan. Rugi jo pitih ndak ditumang nak, jariah payah pasa biaso, tapi jaan diago martabat urang. Lompek-salompek ambua tibo indak baserap kato duo, tak iduik mati pun jadi.

Kayu baringin bapucuak cewang ka langik, tinggi malepai awan biru, pidoman musafir lalu. Daun rimbun buliah bataduah, bakeh balinduang kaujanan, paneh kaganti payuang panji, ureknyo tampek baselo, batang nan gadang kasandaran, dahan nan rampak ka bagantuang. Aratinyo panutan di masyarakat, cadiak ka bakeh rang batanyo, kayo-ka tampek rang batenggang, bagak tumpuan ka mangadu. Satitiak katonyo di lauiktan, garak dibari jadi contoh, sifat ka suri jo tuladan, sumarak urang di nagari. Perduli dnegan lingkungan, baitu ungkapan maso kini.

Sungguahpun beringin tinggi manjulang, tapi tingginyo manungawi bukan maimpok nan dibawah. Walau gadangnyo tabirumbun, gadang manenggang ka nan ketek, urang nan indak takuik talendo. Itulah sifaik pamimpin nak, samantang bapisau tajam indak sumbarang dirawikkan doh, jikok manembak baalamat jaleh sasaran makan pelor. Tapi kalau daram atteh lah nyo kabawah, karusuak siku bamain kamuko manggadang sipak, atau lah runciang juo nan barawik, lah nyato lurah tak babatu, marasau sajo dari ateh, bukanlah sifaik dek baringin nak. Ingeklah apo bilo kayu lah rabah, baa bana lah kagadangnyo, batang lapuak daun karegek usah diarok ka bapucuak, antah tindawan ka bungonyo. Tuah nan lamo ilang lalek jo loncek-loncek ka batonggok urang mancibia bakuliliang tangguang lah doso salamoko. Pahamkan bana tu Nak kanduang, ubek makan pantangan dikana jauah bala jo panyakik.

Nan kaji baringin tangah padang, baa pulo nasib kiambang. Jikok kiambang ka dibaco itulah samalang-malang untuang nak. Iduik nyo manyisiah-nyiah kok ingok manapi-napi, katangah takuik dek galombang. Lai baurek indak cukam, tajuntai kapalang turun. Walaupun tumbuah di aia tapi tarandam-randam nyo tak basah, tarapuang-rapuang nyo tak anyuik. Biduak lalu awak basibak, dek angin badan batundo, kok kunun riak mahampehkan. Kiambang adolah simbol manusia rapuah, lamah darah bamental loyo. Sadangkan iduik ko parsainga nak, parang ganas medannyo kejam, tekad mambantu nan partamo, mansiu nan kaduo. Ragu-ragu dalam basikap bimbang satiok kaputusan, alamaik awak mati, satokok lah kalah sabalun parang. Urang panggamang mati jatuah nak, urang pandingin mati anyuik, takuik jo bayang-bayang surang. Dek sabab karano itu, yakin-yakin jo pandirian. Jaan bak payuang tagajai pasak co alang-alang lamah bingkai, sasiuik angin mandatang sasambua rinai manimpo awak lah kucuik mati aka. Tapi naiakkan panji-panji Ang yuang, bangkikkan
Nur Muhammad kipehlah baro tungku batin. Sakali masuak ka galanggang, pantangkan babaliak pulang. Patah sayok batungkek paruah, lagu nan usah tabangkalai, cilako ayam disabuangan.

Jikok sapancuang alun putuih kalau salangkah indak sampai, kini gagal bisuak ulangi. Dibaliak-baliak ba-mamanggang baru nyo masak lua dalam, diulang-ulang bak manyapuah sinan tatampak mangileknyo, sabab ?kegagalan adalah sukses yang tertunda? baitu kecek cadiak pandai.

Simaklah pulo anau jo rimbo nak, tumbuah tak rago urang tanam barabuik sigaek nak mamanjek indak suatu nan tabuang. Batangnyo manganduang sagu, makanan urang sa nagari jo kudo-kudo malamakkan, ruyuang diambiak ka pincuran, kok dikabuang dibalah-balah, elok ka kasau jo kalantai, ka paga nan rancak bana. Daun nan tou jadi atok nan pucuak ka daun rokok lidih disusun jadi sapu. Ijuaknyo elok ka tali, saga pun banyak kagunoan. Buah lamak nirunyo manih. Dimasak jadilah gulo, diparam tuak namonyo, kok rasan itulah cuko. Sampai-pun ka miang palapahnyo, tapakai ka rauak api, sabalun datang Kewe jo Ronsul jatuih dakek urang namokan. Sungguahpun awak urang batuah banso anau indak takabua sifaik sombong jauah sakali. Tagaknyo manjauah-jauah, indak mamiliah tampek tumbuah, di bukik, di lurah dalam, di nan lereang atau nan data. Bia di gurun tanah lakuang inyo basanang hati juo. Daun nyo ndak rampak bana, kok gugua salero tuo, jatuah barungguak ka rumpunnyo, indak tagaduah kiri-kanan.

Santano manusia mancontoh anau nak, batang sampia namo asiangnyo. Pastilah, nagari aman kampuang santoso gemah ripah loh jenawi, barek lurah tanam manjadi. Itulah masyarkat nan adil makmur, di bawah ampun ridha Allah. Mako tacapailah nagari nan ?baghdatun tayyibatun warabun ghafur?. Sabab baalah yo baitu nak, satiok urang bapancarian mampunyoi padok surang-surang tak ado istilah pangangguran. Tatimbun jurang kamiskinan, hilanglah bingik ke nan kayo, kecemburuan sosial kato rang kini. Sadonyo berpotensi, sadonyo aktif produktif, nan buto panghuni lasuang, nan pakak palapeh badia, nan lumpuah panggaro ayam, nan binguang suruah-suruahan. Inilah sumber daya manusia modal utama pembangunan baitu pemimpin mangatokan.

Niro ndak buliah sombong ka didih, kok indaklah karajo sapu batumpuak sarok di laman. Walau hanyo miang palapah usah dileceh diremehkan. Sabab dek rabuak kaiduik api sanggup mambaka rimbo rayo. Mako kalaulah sampai tak paguno nak, ilia santai mudiak bamain, lah gadang bagelong juo, iduik bagantuang ka ranggaek. Malulah awak bakeh anau, urang lah pulo dari sampiak. inok manuangkan tu nak kanduang, bao pikia dalam-dalam.

kaba baraliah, inyo lai sungguah baraliah sinan juo dikaji, tantang bio-bio. Nan dikatokan bio-bio nak, bagagang mamanjek samak, biaso tumbuah di baluka roman saujuik kacang paga. Buahnyo baduyun-duyun, kulik bakilek kuniang hamek haluik babulu anak kuciang, itulah miang sabananyo.

Mako salain banamo bio-bio kacang miang namonyo juo jarang lah urang nan tak tau. Dek inyo bagagang panjang, bio-bio manjala tanah, supayo tagak bak urang pulo tapaso malilik batang bagantuang ka rantiang kayu. Banyak kacang pakaro kacang, kacang miang paliang manggata. Gata dek miang bio-bio taseso sabatang tubuah, jantuang lah mintak gawiak pulo. Ba?a bana sakik padiahnyo nak sulih lah Ayah mangatokan, antah kok urang nan marasai.

Sumpah, kutuak, caci-makian, upek caraco, caruik kungkang, dibanci salamo hiduik. Jangankan ka mandakek, mandanga namo sajo lah jajok. Kok kunun maliek ka pamenan. jo api mamunahkannyo nak tunggua dikikih dilantiangkan, baitu doso kacang miang.

Nyampang kok kito manusia mamakai sifaik bio-bio, sakampuang kanai miangnyo manggata turun-tamurun. Jauahkan laku nan baitu nak, buliah salamaik hiduik awak. Cubo wa?ang bayangkan, ulah dek asuang jo pitanah, gunjiang kian kincah kamari, bisa mararak kasiah sayang urang balaki di sibaknyo. Tibo didagang panggaleh lahabiah di timpo kabakaran, tansano api nan mamakan tingga juo puntuang baronyo. Taga dek bingik dangki urang toke manjadi anak buah. Santano kantua ditimponyo direktur masuak pinjaro, manajer dipecat tagak, sekretaris tabaok rendong. Untuak itu Ayah ingekkan, hati-hati dalam bagaua, banyak batamu bio-bio nak ulek bulu namonyo juo.

Karena bak cando jujur muluik manih baso katuju, awak talen parlente pulo panampilan pun mayakinkan. Ado kalonyo potongan dukun paham rasio dalam batin pandai manakok hati urang. Kadang-kadang bantuak ulama, hadihnyo balapiah-lapiah, ayatnyo bak ilia-ilia, iko dalia iko ma?ana. Ado juo rupo sarjana tau jo pasal undang-undang hukum pidana jo perdata. Geleknyo baragam, kicu
ah jo kecoh nan nyato inyo manyerak miang cundang kabaji nan nyo agiah. Pura-pua ibo, kasihan katonyo ingin nak manolong barisuak urang batagak gaua gawik gapai sapanjang jalan baliau mangakeh di subaliak.

Ma adoh iyo urang macam itu nak, adoh sifaik nan ka dipakai, yaitu manjauah. Ibaraik marambah bio-bio kok hanyo dioyak dari bawah atau diruntun diratehi alamaik miangnyo batebaran badan ang juo nan kagata. Kalau ka tangguang-tangguang masuak sakadar badebat manumpalak eloklah manyisiah sajo. Sabab dek aluih makan jarumnyo, rumik mancari jajak masuak. Indak batali ka diri atau tampuaknyo ka dijinjiang salain dandam parang batin batinju kasudahannyo. Basuo bak pantun-pantun urang, jam gadang di Bukittinggi talatak di Pasa Ateh, tukang palindih daulunyo. Haluih karajo urang kini mangarang bungo jo karateh dek kumbang basosok juo. Nak duo pantun sairiang, babuah rambai di puguak, bungo disasok barau-barau, ulah parangai kayu bungkuak, caia malaleh kuduak kabau. Pahamkan bana tu nak kanduang, jago diri ang kanai miang, apolai manjadi miang, samo tak elok kaduonyo.

Adopun paku ataupun pakis tarmasuak bangso suku rumpuik. Sajak dulu di ranah minang paku takato jadi sayua sampai kini musaua juo. Malah ndak sajo di kampuang awak, lapeh ka Jawa, ka Malaysiam ka Ambon, ka Kalimantan, sampai Brunei Darussalam, populer katupek gulai paku, lontong Padang namonyo sinan. Nan paliang lamak dicampua jariang, serak-serakan udang bariang, asamnyo, asam balimbiang, bungo sambuang konconyo bana. Kok nak tau jo lamak paku nak cubo diulang maangek-i, lah masiak mangkonyo sero. Tapi ado saketek nan maibo, manuruik pituah angku doktor, paku ndak manganduang gizi, sanasib pulo jo cubadak, manganyang indak bavitamin. Bialah ka baa pulo. Nan nyato itulah budaya awak, gulai pusako Minang Kabau. Samanjak alun barabalun, maso lauik sacampak jalo, marapi sagadang talua itiak, paku cubadak alah juo. Hidup paku jo cubadak, maju terus pantang mundur.

A . . . kito tinggakan satu taminak, ditalaah sifaik-sifaik-nyo tu ambiak ka jadi guru. Dari pangalaman ilmu paku ado bana nan kadi tiru. Yaitu, perjuangan manantang hiduik, “Strange for life”, kato si bule. Yakin, gigiah, pecaya diri tapi jujur. Itu nan patuik kito contoh. Cubo ang like, ang pandangi. Indak sajo di tanah lambuak, di tanah lapa inyo iduik, di salek batu jadi juo. Malah indak pun di ateh bumi di dahan kayu tumbuah paku, di batang karambia bisa subur sampai ka pucuak-pucuak, atok paku ko tatap iduik mewah.

Sungguah manjadi pengembara, hinggoknyo indak manyeso, makannyo mancari surang, pantang manggaduah urang lain, bak cando limau di binalu. Mandiri, itu nan patut ka ditiru, suri tauladan ka dipakai. Satantang gigiah jo gagah caliaklah parjuangannyo, walau dihalang, dirintangi, baluka mahambek paneh, angin pun tak dapek lalu ulah dek angkuah kayu gadang. Inyo mampu batahan iduik di bawah bayang kesombongan. Baru kapatang kanai sabik, pagi cako di lanyau kabau, atau diimpok kayu mati, sahinggo punah tingga tunggua, bisuak pagi tuneh tacogok sa-pakan lah rimbun pulo. Panek batauik tak mambaa, diparun alun kaabih, antah kok urek nan tacabuik. Tapi, salagi rumpun tak binaso nan paku, bapantang mati. Sadangkan maklhuk tumbuhan tu nak, indak baraka, indak baraso, indak pulo punyo napasu lai gigiah mancari hiduik. Manga kalian kok manganggur, haa. Banyaklah contoh Ayah like, taganda di parantauan, ta tumbuak usaho galeh pondoh poroh pulang ka kampuang. Pangacuik, kok ka gadang.

raso tak mungkin, pokok tandeh kadai lah lapeh. Carilah mato lokak lain baako lari dari porong. Kandas galeh, lompek ka tukang, ndak lanteh cubo mangantau salek juo ka maojek. Saindak-indaknyo jadi cingkariak, manguli manjawek upah. Pendeknyo usaho, tidak satu jalan ke Roma kato rang sinan. Nan ka usah, kalau ba CV. Duo Jari, maagen manjua ganja, manempe jo tante girang, adaik malarang, undang managah, isuak basinggang di narako. Kok lai baliak ka kampuang, basawah mambuka landang, baparak, taranak ayam, syukur bana turun ka tani. Ha…iko indak sawah tingga, ladang marimbo, hutan kosong, lahan talantar, inyo nak sungguah di palantah. Tangah hari di lapau juo, domino balapia-lapia, gurau jo kincah nan utamo. Sahinggo di luluak tajak balariah, pinggan tak cukuik. Pamaleh, kanker jo tumor dalam hiduik nan panyagan, pambarek tandan, pamalu lambek bakisah.

Pantang cilako kami dulu, bagayuik ka urang tuo, babaliak makan ka pusako. Apo lai marengek-rengek, pacar den lah gadang juo, kawin ka baa ko den lah Ayah, itu haram bagi anak Minang. Baitupun taradok palajar, mahasiswa nan pacah mental, pangaluah panjang, patuik baraja dari paku. Mantang-mantang anak kuliah, gengsi bana turun ka pasa, namuah manjadi kutu rumah. Panganggur intelek bahaso trend-nyo, rumus nan dipakai-nyo. Tujuan sikola jadi pegawai, cari karajo ilia mudiak, masuak kantua kalua kantua, lamar kian kamari, mohon kamari. Sahinggo lah tipih tapak sipatu, tabuak sarawa, tenteang ikua, batarimo ka indak juo. Tidak ada lowongan atau tunggu saja panggilan, baitu jawab pesonalia. Mako dek bosan gilo mananti umua samakin gaek juo. Kasudahannyo, baputuih aso, tibo depres, frustasi, mamanuang, panggalak surang. Dicarak lai kaleang baigon, babuih muncuang dalam kamar. Cengeng.

Mako dari itu nak, karano waang lah SMA nan Insya Allah tanago Ayah kuek juo, talakik manyambuang ka fakultas, kini-kini Ayah pasankan nyampang kok jadi mahasiswa, sampai-tak sampai di wisuda, jaan pasang jarek samato jadi pagawai di kantua-kantua. Karano pitiah tiok mangarik, sogok-manyogok lah biaso atau dek sabab karano lain indak manabuak cito-cito. Mako, bukak-lah usao surang, bewiraswasta, bahaso kalian. Jaan tagoda baman jo pagawai, kok indak di kantua indak ka makan, badasi juo ndaknyo, musti sanggup mandiri, bedikari. Ingek kato Bung Karno “Kesempatan itu bukan ditunggu tapi diciptakan”. Kalau hanya hiduik manunggu, samo awak jo lawah-lawah, sifaik pasif tu mah namonyo. Sadangkan awak harus agresif, progresif dan dinamis. Baitu karakter urang Minang, watak pusako dari dulu, kini kalian mawarisi. Adopun nan ka di pantang ka dihindari, laku parangai dek binalu, sifaik cilako dibaoknyo. Takalo bamulo, inggok manempe di kulik dahan, duduak di ujuang-ujuang rantiang. Eloklah baso batang limau, urang bataduah di baok naiak, dijamu dibari makan, tamalam diagiah lapiak.

Dek lamo lambek manompang mulai bapucuak salai daun, kian hari batambah rimbun, urek manjala-jala juo kini malilik mangulampai. Akia kato sudahan kalam, nyo barantiang badahan rampak, badaun babungo kambang, batang gampa urek mancakam, kalahlah nan asa dek nan tibo. Kini limau tingga jo namo, ujudnyo nyato la binalu, sumpah bagumam batangguangkan. Jauahkan sifaik nan baitu nak, gadanglah doso mudaratnyo. Tahu-tahu iduik manompang, awak buliah urang tak rugi, usah kalamak dek awak surang, cadiak buruak tu mah namonyo. Licik, kato urang subarang, diagiah hati, bakandak jantuang, nan bak Balando mintak tanah. Buruak laku, jaek parangai, aka ciluah busuak pangana, niaik tak lain maniayo. Banasehat para pujangga, Jangan ciptakan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain atau bahaso populer Minang Kabau “Lamak dek awak katuju dek urang”.

Kok raso dibaok naiak, pareso dibaok turun itulah timbangan rang babudi. Santano budi nan lah pupuah, nak alam sampik langkah tatumbuak. Sulik batenggang bakalaka, badan disisiah urang banyak. Dangalah pantun urang dulu: Dek ribuik rabahlan padi, dicupak datuak Tumangguang, kalau iduik indak babudi, duduak tagak kumari cangguang. Babelok babilin-bilin, di cako padi ka tabiak, dek elok urang tak ingin, dek baso urang manggarik. Kok tumbuah ba induak samang, tenggang amanah tabinaso, pitaruah dipaliaro, martabat dijunjuang tinggi, caliakkan raso budi baiak. Ijan samantang urang lah picayo, awak kuli disangko toke, baa kalatiak ujuang jari, angek lah tagah dari cangkia. Nyampang anak iduik di rantau agak-agak di kampuang urang, bumi dipijak usah lambang, lauik ditampuah jan bariak, manyauak indak mangaruahi. Turuik-kan adaik caro sinan, isi cupaknyo nan tatagak, tiru ragian nan takambang. Kok bakato di bawah-bawah, usah pangieh jo panggisia, kecek maikua itiak jantan. Lah nyato si pontong tak bajari, cincin ameh
 baparagokan.

Urang lah mati indak makan, rimah disapu ka ilaman, pantangkan bana tu nak kanduang. Mambunyikan tipi jo radio, usah sahabiah-habiah puta, tenggang subalah-manyubalah. Mungkin anaknyo baru lalok, tagaduah urang sadang damam, pikiran samak-samak ibo. Samantang awak naiak honda, kanalah urang jalan kaki, kanai potong indak mambaa, nak nan bedo kabuik di balakang, bunyi knalpotnyo nan manyeso. Kasimpulannyo, walau binalu nan tatuduah ambiak ibaraik jo itibar usah manari di ateh bangkai, Ayah tak suko tantang itu.

O? nak kanduang badan dek Ayah, lah panjang Ayah batutua, bajelo kisah tafsiran, mangaji rasio alam. Tapi ba?awal kato bamulai, Ayah bukanlah cadiak pandai, buto do dalam pangatahuan, rabun di tantang pangalaman. Mako, ibaraik si buto dapek gajah. Nan taresek baru ikuanyo, alunlah tubuah sabatangnyo. Kok lai namuah mambaco, nak manyimak mamparatikan, di alam kuliliang kito nagko batabua suri tauladan, banyaklah contoh jo ibaraik. Jo kaharibaan bisa disauak, paham di batin manampuangkan, sinan basuo lubuak ilmu aia janiah, sayak nan landai tampek baranang aka budi. Dek sabab karano itu, rajin-rajin anak baguru, maliek bayang nan tasirek.

Cubolah jawab tako-taki, kiat isyarat dari alam dan itu anjuran dalam syarak tu nak. Tuhan bana nan manyuruahkan, batanyo Allah jo firman-Nyo: ?Apakah kamu tidak memperhatikan betapa bumi dihamparkan dan langit di sungkupkan, apakah kamu tidak memperhatikan pegantian siang dengan malam, apakah kamu tidak memperhatikan keberadaan binatang unta dan lain sebagainya ??.

Malah tanyo baruntun dari Tuhan kapado kito manusia : Afala tubbsirun, afala ta?kilun, afala ta?lamun, afala tattafakkarun Ya Ulil Albab?

Satiok tanyo bakandak jawab, nak pudulah pulo tanyo Allah. Hampia sajam Ayah basurah, kini dihimpun ciek-ciek, diambiak pati santannyo. Dari sapanjang tutua tadi tigo sajo isi pidoman, yaitu hubungan diri samo diri, hubungan diri jo manusia, hubungan diri dengan Allah. Mari disabuik satu-satu. Adopun hubungan diri jo diri indaklah lain mukasuiknyo mambantuak watak jo karakter dalam mancari kepribadian, adolah limo rasionyo, nak

Nan partamo, tujuan hiduik, motivasi jo nawaitu. Dari mano datangnyo awak, sadang di mano kito kini, kamano arah ka dituju. Batanyo ka diri, untuak apo waang ko iduik? Ka manga datang ka dunia-ko? Kok indak tau jawabannyo, Tuhan manolong manjawabkan. ?Wama akhlaktul jinni wal insa illa liyak buduni?. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kato Allah, kecuali untuak mengabdi kepada-Ku saja. Untuak itu Rasulullah pun batitah, iduiklah sasuko hati, tapi ingek salamo iduik musti ka mati, karajokan apo nan taragak, tapi ingek satiok karajo akan ditanyo, cintoilah apo nan dihati, tapi ingek satiok pertemuan ado perpisahan, itu nan partamo.

Nan kaduo, bapandirian taguah, berprinsip nan jaleh istiqamah yakin ke diri. Arek-arek kalau bapacik, taguah-taguah bakeh ka tagak. Usah baganggam-ganggam baro, raso kahangek dilapehkan. Kalaulah tagak di nan bana, ijan ragu manantang bandiang. Nyampang nan hak dirabuik, rampeh, martabat dilanyau urang, pantangkan mundur satapak Yuang, haram bumi bakeh Ang lari. Syahid membela kebenaran dan mangalah dengan salah.

Nan katigo, jujur jo amanah. Di dalam hati manusia ado zat nan paliang adil, itulah inyo kalbu kato rang siak, nurani kecek rang pandai, raso pareso keceknyo adat. Musuahnyo, iyolah napasu, sadangkan akal kumari masuak. Mako satiok kakok ka diawai, tanyolah dulu nan di dalam lai kok izin hati nurani. Biasonyo pikia sakali, mananglah nafsu, akal mandorong jo usaho, badan mambantu jo karajo. Tapi baoklah maranuang dalam-dalam, duo tigo ulang bapikia. Kalbu nan suci akan manang, picayolah. Kompasnyo indak jauah-jauah, yaitu hukum cacak jangek. Piciaklah diri awak dulu, sakik dek awak, sakik dek urang.

Nah, nan kaampek, dinamis, ligat kato rang medan, lasak kato rang Minang. Usah layua pandingin darah, talampau banyak agak-agak, suko mananti garah alah. Kalau cameh jo gamang lah dahulu, ragu jo bimbang, takuik kanai alamaik karajo tak manjadi. Tapi kok lah habih tenggang jo kalaka nan di juluak ndak jo dareh, nan dijapuik ndak kunjuang tibo, baru tawaqal pado Allah, takdir tu mah namonyo. Hadapilah dunia dnegan senyum, baitu kato ahli fikir.

Nan tarakhir, nan kalimo. Yaitu, basifat saba jo rillah. Nan Ayah mukasuik dengan saba, bukan mambatu muko tembok, kanai lampang pipi nan suok, diagiahkan pulo pipi kida, bukan baitu. Tapi, indak cameh wakatu susah, indak takabua di nan lai. Hindakan tamak jo lobo padokan apo nan ado, syukuri barian Allah. Nan manjadi sifat dari napasu, adolah salalu maraso kurang, ha . . .

Adopun sifaik dek manusia nak, ingin dipuji, dikagumi, diumbuak, disanjuang-sanjuang, bataruih-tarang nyo nan sagan. Siapopun ingin panjang umua, tapi takuik manjadi tuo. Mako sananglah bana dihatinyo, dikatokan baliau awet mudo, umua gaek, kaniang bakilek, taimpik galombang anak bujang, ha . . . . Pujilah nan disayanginyo, anaknyo nan kamek, lincah, galeknyo nan tagak tali, tapi ijan dipuji inyo rancak, balapia tinju dihiduang ang. Agak-agak maanjuang urang nak, usah malimbak, malabiahkan, overdosis ibaraik ubek. Bisa malonjak anak bayi, babaliak aruah panabangan, nak tuah dapek cilako. Sasudah itu suko manolong, malang mujua, sakik jo sanang, indak kalapeh dari tangga, kini urang bisuak kok awak. Bakato Buya Hamka : ?Jangan tetawakan orang jatuh, tapi bersyukurlah kalau anda tidak jatuh, dan sebaik-baik pekerjaan adalah menolong orang dalam jatuh?.

Kok sanang jalang-manjalang, kok sakik silau-manyilau, kok mati janguak-manjanguak.

Banyak caro manolong urang, tolong jo pitih jo harato, tolong jo jariah jo tanago, saindak-indaknyo tolong tolong jo aka pikiran, jo do?a jadi juo. Sauleh rimah dalam litak labiah lah gadang manfaatnyo dari sakancah nasi, katiko kanyang.

Nan katuju dek Rasulullah, pamaaf indak pandandam. sampilik mambari maaf, pamaha jo karilahan, itulah urang rendah budi. Mambayang ka paroman-nyo, muko karuah, kaniang bakaruik, hati kasek, bantuaknyo sanga, lah pupuih Nur-Hidayah. Sadangkan Adam lai nyo khilaf, talampau pantang makan khuldi, Tuhan mambari kaampunan, kok kunun-lah kito makhluk. Manuruik dalih biasonyo, nak apobilo urang pabaso tando ceke, apobilo pacimburuan tandonyo jahek, urang pasumpah tando ciluah, pandandam tando takabua, setan basarang di hatinyo. Awak barasiah tak badoso, urang lah salah kasadonyo, namuah batahun ndak manyapo, jo dunsanak bakarek rotan. Baparingek Nabi jo hadis-nyo, duo nan ka diingek, duo pulo nan ka dilupokan.

Nan kadiingek, salah awak ka urang lain, jaso urang ka diri awak. Dan nan ka dilupokan, jaso awak ka urang lain, salah urang ka diri awak. Nyampang sunsang tabaliak pasang nak, cabiak-cabiak silaturrahim, caia ukhwah islamiah, sinan ka turun murka Allah. Kini nan kalimo, nan kalimo yaitu panyuko, barasiah hati, kok urang mandapek rahmat sato basyukur, bagumbira, nyampang kok bala manimponyo, prihatinlah di nasib kawan. Usah sabaliaknyo nak, manampak kawan barasaki, awaklah masam kurang bunyi, hatipun paneh manggalagak, mancaliak kadai urang kayun, dek awak susuik jua-bali. ?Ayam batino nan batalua, ikuanyo padiah dahulu?. Jauahkan sifaik nan baitu nak.

Baitupun usah pamatahkan kecek urang, suko maudi, marandahkan, manunggu utang, di nan rami mamasang pitih barakuak.indak saide sapandapek, balain tapi katagokkan, itu biaso dalam rapek. Tapi agak-agak kalau badebat, iyokan dek urang nan tasampai, lalukan dek awak jo daliahnyo, indak bakasam sambuang parak.

Manyubarang di aia dareh adolah bana rasionyo. Ambiak ancang agak kahulu, turuikkan hiliran aia, manyerong ansua ka mudik, malereng geser haluan, biduak ka sampai di subarang. Usah disongsong aruih sungai, karam di riam, diputanyo hanyuik kok indak bamuaro. Manyanangkan hati urang itulah resep pergaulan indak karasan salamonyo, picayolah.

Adapun hubungan timba baliak antaro makhluk dengan Khalik ibaraik ikan dengan aia. Kok nyampang ikan tapisah, carai talantiang dari aia, alamaik hiduik ka sansaro, tak kama manggapai lai. Tapi sabaliaknyo nak, aia indak manganduang ikan, haram kok inyo ka tagamang, samiang alun ka ta came. Baitulah pulo dengan Tuhan, walau manusia kapia sadonyo, langik engka, bumi durako, indak ka sumbiang martabat-Nyo, zat Allah tatap mulia. Dek sabab karano itu nak, ijan manjauah dari Allah. Hubuangkan diri jo nan satu. Salamo jantuang badanyuik, salagi angok turun-naiak, Tuhan nan ambek dilengahkan. Kalau diri sudah manyatu, dakek nan tidak baantaro, jauah nan tidak bajara?an, sinan hidayah turunnyo. Sahamba-hamba tabu nak, limo kali dalam sahari tamui Tuhan jo talipon, mangecek langsuang samo surang. Mintaklah apo ka di mintak, kadukan nasib parasaian, tangih jo ratok ka bapujuak, tagamang lai ka bajawek Rahman jo Rahim salamonyo. Adopun kok Ang nak tau satantang nomor talipon-Nyo, hanyo sabanyak limo angko. Yaitu, 24434.
 duo rakaat shalat subuah, ampek rakaat waktu luhua, ampek pulo dimasuak asar, tigo rakataan di mugarib, ditambah ampek shalat isya. Aratinyo, sumbayang nak, sumbayang, sumbayang, sumbayang, usah ditinggakan.

Manuruik sifaik jo janji-janji-Nyo Allah itu Maha Pengampun, murah maaf, maha jo dandam. Tapi ado duo nan tak bahampunan, partamo murtad, kaduo syirik. Nan dimukasuik dengan murtad nyato-nyato mamutuih tali, maurak buhua gagang iman, kato jo ruek mambulakang, katie sirah urang namokan. Sawajah tantang pado syirik, dalam nan inyo baindakkan, hati nan ragu, ragu bimbang. Dilaia lai maangguak, di dalam batin manggeleng. Tauhid saparo sudah, mancari Tuhan salain Allah. Kok itu sfat nan bapakai, berang Allah sampai ka gunjai tunggu jahannam, hari isuak. Jangankan pado Tuhan Allah, manusiapun lai pandai berang. Kok ati bini alah manulak, tubuahnyo lah mambulakang, tandonyo indak nio awak, caraikan istri sanan juo. Atau di dalam inyo basuami, mancari pulo laki lain, wajib ditalak salamonyo. Mamakai istri nan baitu gayuik hukumnyo dalam Syarak, tacacek bana di nagari, layua talingo kecek urang.

Mako kini Ayah ingekkan, hati-hati manjago iman. Taguah-taguah paciak tauhid, usah sumbiang, usahlah cakak. Kok bulek indak bapasagi, picaknyo indak basuduik, runciangpun indak bajipang. Walau ba?alah badai mahampeh, lauik gilo tapan mangamuak, kamudi usah dilapehkan. Hanyo Allah tampek balinduang nak, bukan dukun, bukanlah datu, bukanlah pulo tukang tanuang atau mamintak bakeh kuburan, kok kunun ka setan jo ubillih. ?Iyya kanak budu wa iyya kanasta?in, kapado allah kito manyambah kapado-Nyo pulo mintak tolong?.

Nah? itulah nak, itulah pitaruah Ayah. Kok nasehat ko lah namonyo, kok pituah ka Ang katokan. Nan nyato utang ka anak lah taansua. Lain hari Ayahlansaikan. A . . . baa Ang kini, karano hari lah laruik malam, badan latiah, mato takantuak, kito baganjua lalok dulu. Insya Allah bisuak kok lai iduik juo, disambuang guliang, ditamatkan surah.

Sarantah Salam jo Sambah

SARANTAK BALAM JO barabah, barabah lalu balam mandi
Sarantah salam jo sambah, sambah kami susun jo sapuluah jari

Mano lah sagalo niniak jo mamak, cadiak pandai suluah bendang dalam nagari
Sarato bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang

Sakali aia gadang, sakali tapian barubah
Sakali musim batuka, sakali caro baganti

Namun nan kuriak iyo tatap kundi, nan sirah iyo sago
Nan baiak iyo budi, nan endah iyo baso

Itulah adai nan indak lakang dek paneh, indak lapuak di ujan,
adaik banamo sopan santun

Lamo bana punai malayang
Inggoknyo tatap ka buah palo

Lamo bana kito di rantau urang
Adaik jo limbago jan sampai lupo

Bapisah bukannyo bacarai
Jikok gantiang jan sampai putuih
Di palanta Urang Awak kito jalin silaturrahmi

Ketek usah basabuikkan namo, gadang usah bahimbaukan gala
Indak basisiah jo basibak, indak babarih jo ba balabeh
Usah dibateh jo bahinggo
Molah dunsanak kasadonyo

Namun baitu, dalam bagarah bakucindan
Raso jo pareso tatap di jago
Usah lupo jo kato nan ampek
Iyolah kato mandata, kato malereang,
Kato mandaki, sarato kato manurun

Tau jo condong ka maimpok,
sarato gadang nan ka malendo

Dijago pulo alua jo patuik, sarato ereang jo gendeng
Lamak di awak, katuju di urang

Baitu adaik Minangkabau

Sakian sambah sujuik dari kami,
Silang nan bapangka, karajo nan bapokok

Pidato Sirieh

SIPANGKA, PAKIAH SUTAN ( Koto, Muaro Paneh, Solok) :

Manolah Sutan Rangkayo Basa,
Manolah Sutan/Datuak ………………, sambah tibo pado Sutan/Datuak.
Sunggauhpun Sutan/Datuak surang nan basabuikkan namo, baimbaukan gala.
Wujuiknyo kapado sagalo nan hadir di tangah majelis nangko.
Sambah sujuik sambah tasimpuah, sa arek bungka nan piawai.
Naraco luruih main daun, indak basibak jo basisie, indak bahinggo jo babateh.
Sambah di ilie dimudiakkan, salam di kiri di kanankan.
Pambasoi alek jo jamu, panapati alua jo patuik.
Sambah tajelo di nan rapek, rundiang tatabuah ka nan banyak.
Niniek-mamak para pangulu, nan gadang basa batuah.
Cadiak pandai cadokio, nan mudo arih budiman.
Bundo Kanduang samo di dalam, salam di Sutan di timpokan.
Limbak nan dari pado itu, dari pihak sipangka alek.
Karajo nan bapokok, karakok nan bajunjuang.
Jikok ado kato sapatah rundiang sabuah, iyo ka tabik dari badan diri ambo.
Sungguah ka tabik di badan diri ambo, ibaraik bajalan lai jo panungkek.
Balaie lai jo pandayuang, langkok jo nangkodo juru mudi.
Sutan, Adaik kan duo salanggano, cancang kan duo salandasan.
Puntiang talatak di hulu, di bawah kiliran taji.
Asa rundiang kato dahulu, tigo limbago nan tajadi.
Partamo sambah-manyambah, kaduo baso jo basi, katigo siriah jo pinang.
Sambah manyambah dalam adaik, tali batali dalam undang.
Tasabuik bamuluik manih, tapakai baso jo basi.
Sarato ereang dengan gendeang, muluik manih pangarang baso.
Budi baiek tali pikatan, banamo adat sopan santun.
Loroang kapado siriah pinang, tumah lah Sutan caliak sutan pandangi.
Lah basugiro si Rajo Janang maanta carano ka tangah alek.
Ramo-ramo tabang malayang, malayang ka koto tangah, banyaknyo ampek puluah ampek.
Endah carano bukan kapalang, talatak di tangah-tangah, di lingkuang urang nan rapek.
Carano banamo carano basa, baukie bamego-mego.
Batatah bak pucuak rabuang, buatan Sariak Sungaipua
Batirai ba antiang-antiang, ba aleh kusap kain ramin
panuah barisi kalangkapan, kaganti baso jo basi.
Loroang kapado siriahnyo, siriah nan kuniang merah janggi.
Siriah tajali tampuak udang, dimakan salai manih.
Buahnyo jarang basuo, batang diambiek ka tinaman.
Satahun dalam gulungan, usah ka busuak layuapun tido.
Limbak kapado pinangnyo, pinang baruntuak jo baruntun.
Bak dasun dibalah duo, bak bawang dibalah ampek.
Batangnyo tinggi linggayuran, satahun tupai mamanjek. balun lai sampai ka puncaknyo.
Tingginyo jambo-jamboan, buahnyo jangkau-jangkauan.
Jatuah ka bawah jadi ambun, banamo si Ambun Suri.
Loroang kapado gambianyo, kaba barito kami danga.
Buatan puti sarilamak, sapipia jatuah ka siriah.
Mambayang sampai ka muko, lamaknyo tingga di rangkungan.
Sarinyo naiak ka paroman, sirahnyo nampak di bibia.
Sadahnyo langkitang gadang, di basuah jo aie ambun.
Bacampua jo pati santan, diambuih jo lingka cino.
Dikipeh jo ambi-ambi, putiah nan bagai banak balam.
Dipalik jo jari manih, bakisa ka jari tangah, mambayang ka tapak tangan.
Timbakaunyo aluih bak randau batang padi, diracik rang Piobang.
Di Ranah Luak Limo Puluah, ma ampai si cinto buliah.
Nan buliah sa kandak hati, bapantang masiek di paneh, masiak satangkai aie bungo.
Nan sakarang iko kini, pintak jo pinto si pangka alek.
Siriah sahalai mintak dicabiak, pinang sabuah mintak digatok.
Cabiaklah siriah gatoklah pinang, gilianglah rokok paneman tangan.
Sakitu sambah bakeh Sutan.

SIALEK, Sutan Rangkayo Basa (Sikumbang, Banuhampu – Kiktinggi) di Duri :

Alah sampai di Tuan Pakieh Sutan.

PAKIEH SUTAN : Sakiro alah

ST. RKY BASA : Kabakeh Tuan Pakieh Sutan juo sambah,

PAKIEH SUTAN : Manitahlah Sutan Rangkayo Basa.

ST. RKY BASA :

Tapi mahagak sambah jo titah – taratik jo mujilih – lelo jo tampan – adab jo sopan -randah nan dianjuang tinggi – ketek nan diamba gadang, jo Assalamu’alaikum rundiangan disabuik lalu kabakeh Tuan Pakieh Sutan ditumpak silang nan bapangka karakok nan bajunjuang.

PAKIEH SUTAN : Kapado Allah.

ST. RKY BASA : Karanolah lalu buah panitahan Tuan Pakieh Sutan nan taulaknyolah kabakeh kami ditumpak sialek urang nan pai satampuah pulang nan sabondong suruik. Disimakkan buah panitahan Tuan Pakieh Sutan ruponyo limbago gayuang tantu manghandaki sambuik – kato manghandaki jawab.

Baa mahagak digayuang nan kamanyambuik – dikato nan kamanjawab buah panitahan Tuan Pakieh Sutan nantun; dek karano kami ditumpak nan sakaji alek nan basamo lai surang jo baduo, kok baduo lai batigo pulo, kok ambo tariak daulu bajalan nak baiyo-bakato nak bamolah, mancari digayuang nan kamanyambuik-dikato nan kamanjawab buah panitahan Tuan Pakieh Sutan, kok mananti Tuan Pakieh Sutan jo panitahan, lai koh didalam Tuan Pakieh Sutan janyo ambo. Ikolah bana nan dilalukan kabakeh Tuan Pakieh Sutan ditumpak silang nan bapangka karajo nan bapokok, pulang sambah kabakeh Tuan Pakieh Sutan.

PAKIEH SUTAN : Alah banamo sampai dek Sutan Rangkayo Basa

ST. RKY BASA : Alah

PAKIEH SUTAN : Manolah Sutan Rangkayo Basa !

ST. RKY BASA : Manitahlah.

PAKIEH SUTAN : Lah tibo titah dari Sutan, kato bajawab gayuang basambuik, dari pihak alek nan satampuah pulang sabondoang suruik, iyo ka datang dari Sutan Rangkayo Basa.

Salimbak pintak jo pinto karakok nan bajunjuang, karajo nan bapokok. Tibo dek diri Sutan, satitiak nak di lawikkan, sakapa nak di gunuangkan. Nak mambao kato baiyo jalan bamolah, mancari bulek nan sagoloang, picak nan salayang. Asa pintak lai ka bulieh, kandak lai ka balaku, lamo jo lambek kami nanti. Pulang maklum pado Sutan.

ST. RKY BASA    : Indak diulang buah kabanaran Tuan Pakieh Sutan lalunyo indak diulang; karano tapakaikan bana dek Tuan Pakieh Sutan sipaik Pangulu nan ba alam leba – ba padang lapang, mah kandak ambo capek babari kok pintak capek bapalakukan. Baa dek karano kandak buliah pintak balaku, lai dengan insya Allah bapaiyokan dek kami nan sakaji alek nan basamo, sakian sambah

PAKIEH SUTAN   : Dek karano kabapaiyokan, insya Allah bananti.
ST. RKY BASA : Manolah Mamak Bandaro !

Sutan Bandaro : (Simabua, Banuhampu-Kiktinggi di Bogor)

Manitahlah Sutan Rangkayo Basa !

ST. RKY BASA : Aratinyolah nan kadibanakan kabakeh kito si alek nan basamo, urang nan pai sabondong dipulang nan kasatampuah, dek karano lah lalu buah panitahan Tuan Pakieh Sutan disilang nan bapangka karajo nan bapokok. Disimakkan buah panitahan Tuan Pakieh Sutan, jikalau gayuang tantu manghandaki sambuik – kato manghandaki jawab. Baa mahagak digayuang nan kamanyambuik dikato nan kamanjawab buah panitahan silang nan bapangka karajo nan bapokok nantun, dek karano kito si alek nan basamo lai surang jo baduo, kok baduo lai batigo pulo; kok di ma katarabiknyo nan bak padi – tumbuahnyo nan bak bijo, ikolah duduak nan ka ambo paiyokan – tagak nan ka ambo pamolahkan kabakeh kito nan basamo, sakian sambah bakeh Mamak.

Sutan Bandaro : Maano St Rangkayo Basa. Lai kabanaran sajo dikumbalikan kapado sutan.

Sapanjang parmintaan silang nan bapangka karajo nan bapokok, alah talatak disandi gadang, alah tapahek ditiang panjang, bana tibo ditampatnyo. Tapi sungguahpun baitu bana, elok kato jo mupakat buruak kato diluanyo kok hambo bao kato sutan jo mupakat kapado kami nan duo – tigo subalah kumari, mananti sutan jo kabanaran laikoh banamo dalam adaik, kabanaran dikumbalikan kapado sutan.

Rangkayo Basa : Insya Allah baolah bamolah Mamak Bandaro.

St Bandaro (sasudah bamupakat jo nan duduak salingakaran) : Sutan Rangkayo Basa, dikumbalikan kabanaran kapado sutan, diateh hari nan cako lah ambo bao kato jo mupakat kapado kami nan duo – tigo subalah kamari. Dapeklah kato nan saiyo paham nan saukua.

Adopun nan manjadi parmintaan silang nan bapangka karajo nan bapokok ; lah ditakuak tibo pahek. Aratino bana pintak biaso buliah kandak biaso balaku. Sabaitulah kabanaran dikumbalikan kapado sutan.

St. Rky. Basa : Manolah Mamak Bandaro.

Indak diulang ditikam jajak ujuangnyo sajo ambo simakkan, aratinyo bana lah Mamak Bandaro bao bajalan baiyo bakato bamolah didalam mancari bulek sagiliang – dipipiah nan satapiak. Didalam nantun lah dapek kato kabulatan – lah bulek ayia kapambuluah – lah bulek kato kamupakaek. Lah samupakaek Mamak Bandaro jo dunsanak nan basamo mahagak dibiang nan ka mancabiak – digantiang nan ka mamutuih iyo diambo juo katarabiknyo. Sungguahpun diambo katarabiknyo, dek karano ambo kamalinteh di nan rapek – kabarundiang di nan banyak, nan kaambo banakan juolah kabakeh Mamak Bandaro sarato jo dunsanak nan basamo; lamah ba taua – condong batungkek juo malah ambo andaknyo didalam manyambuik gayuang manjawab kato buah panitahan silang nan bapangka karajo nan bapokok, pulang sambah kabakeh Mamak Bandaro.

Sutan Bandaro : Indak tarago diulang pulo kabanaran Sutan Rangkayo Basa lalunyo indak diulang. Baa ditantangan dilamah nan ka manaua – dicondong nan kamanungkek, karano kami lai surang baduo – baduo lai batigo pulo, lai dengan insya Allah bairiangkan dikami nan basamo, alah kasanang hati Rangkayo Basa, sakian sambah.

Sutan Rangkayo Basa : Indak diulang buah panitahan Mamak Bandaro, karano tapakaikan bana dek Mamak Bandaro tando aso – tando biaso, tando baradaek bapusako; mah kandak ambo capek babari – kok pintak capek ba palakukan. Baa karano kandak buliah – pintak balaku; lai dengan insya Allah gayuang basambuik – kato bajawab malah dek ambo buah panitahan Tuan Pakieh Sutan ditumpak silang nan bapangka karajo nan bapokok, pulang sambah kabakeh Mamak Bandaro.

Sutan Bandaro : Karano gayuang lah kabasambuik – dikato lah kabajawab badangakan malah dek kami nan basamo.

Sutan Rangkayo Basa : Aaa maanyo Tuan Pakieh Sutan.

Pakieh Sutan : Manitahlah Rangkayo Basa

Sutan Rangkayo Basa : Mahagak di awa kalam cako kan lah lalu buah panitahan Tuan Pakieh Sutan kabakeh kami sakaji alek nan basamo. Disimakkan buah panitahan Tuan Pakieh Sutan nantun; ruponyo gayuang manghandaki sambuik – kato manghandaki jawab. Kok bana diateh handak lilainyo satu gayuang takanak sambuik – ado kato badiri jawab, baitu malah handaknyo. Baa nan kini nangko; lah indak dikaji nan bak saganok nantun – lalunyo indak; mah batariak dikami bajalan baiyo – bakato bamolah. Karano aa tu, karano kami lai surang jo baduo, kok baduo lai batigo pulo.

Tarago kami manariak bajalan baiyo – bakato bamolah; lah tahanti buah panitahan Tuan Pakieh Sutan. Disimakkan buah panitahan Tuan Pakieh Sutan lah baroman panjang. Dimisakan mangko rang bajalan – lah jauah rantaunyo – kok indak kunjuang tatukesi. Ditasbiahkan mangko rang mangaji – lah duo tigo bab pasanyo – kok indak kunjuang taulangi. Baa mangko indak kunjuang taulangi mangko rang manyapuah – tabaliak mangko rang mamanggang. Mahagak maulang buah panitahan Tuan Pakieh Sutan, kok panjang di Tuan -singkek diambo paulangnyo Kok indak sabanyak gayuang sambuik – kok indak sabanyak kato jawab. Dimisakan mangko rang baladang ambo jo Tuan Pakieh Sutan; Tuan maasiangkan lubang – ambo mairiangkan jo bijo pancicianyo. Kok balabiah lubang Tuan Pakieh Sutan – saketek diambo bijo pancicianyo Kok indak sabanyak gayuang sambuik – kok indak sabanyak kato jawab. Iyo nak dibari ambo ma’af suko jo rila; ikolah bana nan kadilalukan kabakeh Tuan Pakieh Sutan, sakian sambah.

Pakieh Sutan : Alah sampai di Sutan Rangkayo Basa

Sutan Rangkayo Basa : Barnamo alah.

Pakieh Sutan : Disingkek-i sajo kajawabnyo diambo tu kini, asa kato lai bajawab, gayuang lai basambuik, lah sanang di hati sajuak dalam kiro-kiro. Ditantangan labiah jo kurang – panjang jo singkek; karano manusia basipaik khilaf Allah nan basipaik qadhim, iyo nak samo-samo kapado Allah sajo kito kumbalikan; alah kasanang hati Rangkayo Basa, sakian sambah kabakeh Sutan Rangkayo Basa.

Sutan Rangkayo Basa : Kabakeh Tuan Pakieh Sutan juo sambah dikumbalikan.

Pakieh Sutan : Lalukanlah Rangkayo Basa

Sutan Rangkayo Basa : Sairiang balam jo barabah – balam tabang barabah mandi, sairiang salam jo sambah – sambah datang sambah kumbali. Aaa maa nyo Tuan Pakieh Sutan.

Pakieh Sutan : Manitahlah Rangkayo Basa

Sutan Rangkayo Basa : Karano lah lalu buah panitahan Tuan Pakieh Sutan disilang nan bapangka karajo nan bapokok nan taulaknyolah kabakeh kami ditumpak nan sakaji alek ditantangan carano nan baisi parlangkapan; kok siriahnyo nak mintak dicabiak – pinangnyo nak mintak digatok, aratinyo bana nak mintak kito parenai basamo-samo. Adopun gayuang sambuiknyo – kato jawabnyo ditumpak kami nan sakaji alek; basuo juo manuruik nan pitua mamakaikan nan sapanjang adaek. Nan masak siriah ko kan iyo ado 3 parkaro; Mano-mano nan 3 parkaro iyolah: Nan partamu masak di gagang, nan ka duo masak dikunyah, nan ka tigo masak jo mupakaek. Dikatokan masak digagang, rononyo kuniang mangarisiak – tampuak layua daunlah kucuik. Diulek indak ta lamakkan – dek samuik haram tajalani. Nyampang kok gugua manjalang tanah, usah dicinto ka gagang lai, tampan kajadi sarok sajo. Dikatokan pulo masak dikunyah, samaso tampuak lai bagatah – kutiko daun lai baminyak ,ulah dikijok pinang mudo, dirayu sadah jo gambia, bararak masuak carano. Di upam manjadi satu, dimakan bamerah bibia, kok kaleknyo tingga dilidah, manihnyo tingga dirangkuangan, sarinyo nayiak ka paromanan. Dikatokan pulo masak jo mupakaek, alun diliek alah dipandang, alah tantu bangun rauiknyo, alun dikicok alah baraso, alah tantu lamak manihnyo. Baa nan kini nangko ditantangan carano Tuan Pakieh nan katangah tukini nan langkok baisi parlangkapan, nampaknyo indak masak digagang dan indak pulo kakami masakkan bamerah bibia. Hanyolah kami masakkan sajo jo mupakaek – lalunyo jo mupakakek, Tanah data ba luhak Agam, katigo luhak Limo Puluah, alun dikicok alah dimakan, rasolah tibo didalam tubuah. Sakian kajaweknyo dek kami Tuan Pakieh Sutan, pulang sambah kabakeh Tuan Pakieh Sutan disilang nan bapangka karajo nan bapokok.
Pakieh Sutan : Alah sampai dek Sutan Rangkayo Basa.

St. Rky. Basa : Sakiro Alah.

Pakieh Sutah : Lah tibo pulo sambah jo titah dari Sutan, sabarih alek nan sabondoang lalu satampuah suruik. Indak ka diulang buah panitahan Sutan, sungguah diulang, itu juo nan ka disabuik.

Salimbak sirieh nan ka tangah, indak ka dimakan basirah bibie, dimakan sajo jo mupakaik. Tanah Data jo Luhak Agam, Katigo Luhak Limo Puluah. Alun dikicok alah tamakan, raso lah tibo dalam tubuah. Kan iyo baitu lalu panitahan Sutan.

St. Rangkayo Basa : Bana, Tuan Pakieh Sutan.

Pakieh Sutan : Dek Sutan ba baso di nan ado, iyo agak manggamang marusuah dek kami silang nan bapangka. Jikok sirieh dimakan jo mupakaik, lai kolah manuruik adaik tu Sutan. Tolong dipatenggangkan dek Sutan, sarato alek nan satampuah lalu, sabondong suruik. Sakian sambah bakeh Sutan.

Sutan Rangkayo Basa : Alah sampai dek Tuan Pakieh Sutan.

Pakieh Sutan : Sakiro alah Basa.

Sutan Rangkayo Basa : Indak diulang buah panitahan Tuan Pakieh Sutan nantun – lalunyo indak diulang. Karano baitu bana taguahnyo Tuan Pakieh Sutan disilang nan bapangka karajo nan bapokok mamakaikan nan sapanjang adaek, indak dapek pulo diambo panidakkannyo; karano a tu: Kok adaek kito datang mamakai – cupak kito datang maisi – limbago kito datang manuang. Hanyolah dikami ditumpak nan sakaji alek urang nan pai sabondong – dipulang nan kasatampuah, basuo pulo manuruik nan pitua – hanyolah nan pitua; Taba bagabun candonyo asok – urang mamarun rantiang palo Kok iyo nan arun nan kakami singkok – tolong tunjuakkan ujuang jo kapalonyo Pulang sambah kabakeh Tuan Pakieh Sutan disilang nan bapangka karajo nan bapokok.

Pakieh Sutan : Alah banamo sampai dek Sutan Rangkayo Basa.

St. Rky. Basa : Umpamo alah.

Pakieh Sutan : Maa nyo Sutan Rangkayo Basa !

St. Rky. Basa : Lalukanlah Tuan Pakieh Sutan !

Pakieh Sutan : Sabarih panitahan Sutan Rangkayo Basa, kok kandak lai kabulieh, pintak lai kabalaku. Aratinyo bana, carano nan ka tangah basarato kalangkapannyo, ka diparenai dek alek nan satampuah lalu sabondoang suruik. Alhamdulillah, lah sajuak dalam hati, sanang dalam kiro-kiro, kami di pihak karajo nan bapokok, karakok nan bajunjuang. Saloroang ujuang jo pangka nan Sutan tanyokan, ujuang nyo bismillah, pangkanyo alhamdulillah. Sakitu sambah bakeh Sutan. Kato nan indak mintak jawab, gayuang nan indak mamintak sambuik. Jo karajo sajo Sutan lalukan.

PASAMBAHAN KA MAKAN

Mak St Sati, sambah dipuhunkan kapado mamak
St Maradjo, sambah dipuhunkan kpd st
St Parpatiah, sambah …………..
St Katik Batuah, sambah ……
St Rmh Panjang, sambah ……..

SIPANGKALAN ( St Bandaro, Banuampu)

Manyambahkan sambahlah hambo ka pangulu nan gadang basa batuah
tampat ambo mamuhunkan sambah.
Mamuhunkan salamlah hambo kapado tuanku nan duo tigo parsilaan,
sarato sialek nan satampuah lalu pulang sabondong suruik,
tampat hambo mamuhunkan salam. Tidak tahatap tabilang gala,
akan mahatap dan pambilang, kok nak sambah lah dimuliakan jo sambah.
Bukanlah hambo malampau jo malinteh, kok disilang nan bapangka
karajo nan bapokok, niniak mamak pangatuo Simabua,
sado nan mangadalikan pakarjaan, kok pai lah jo mupakaik
tingga lah jo rundingan, lah dilapeh jo hati nan suci jomuko nan janiah,
lai dari hambo tabiknyo pasambahan, sambah tibo kapado :
– Pakieh Sutan (” Rantaunet”, Bekasi)
– EW St Rajo Pangulu ( “Banuanet”, Asahan)
Adopun parsambahan dipuhunkan kapado Pakieh Sutan/Sutan Rajo Pangulu.
Alek disaru nan lah datang nan dipanggia alah tibo,
janjang tatagak lah ditingkek, bandua tatagun lahbatapiak,
lapiak takambang lah dikaduduki. Rokok baguluangalah diisok,
siriah dicarano alah bakunyah.
Aatonyo lai nan banamo takana diati tahelang dimato,
disilang nan bapangka karajo nan bapokok,
niniak mamak pangatua Simabua sado nan mangandalikan pakarjaan.
Pandang jauah samo dilayangkan,
pandang hampia samo ditukiakkan, karano hidangan alah tasaji,
kok cerek jo kumbuak lah taratua, kok buliahlah bali jo pinto kapado
pangulu nan basa batuah tuanku nan duo tigo parsilaan sarato sialek
nan satampuah lalu sabondong suruik. Jambalah suko minta dibukak,
nasi talatak mintak disantap, aia tarisi nak mintak diminum,
minta diparenai dipangulu nan basa batuah tuanku nan duo tigo
parsilaan sarato sialek nan satampuah lalu sabonbdong suruik,
sabaitulah sambah dipuhunkan kapado sutan.

SIALEK – Pakieh Sutan (“Rantaunet”, Bekasi)

Sapanjang rundiangan Sutan Bandaro, nan talimpah kapado kami.
Kalau dirateh disalisiak, jikok diudang dipaberai, alah tantu kalihetan.
Tapi samantangpun baitu, ambua sa sambua kato tibo.
Langkah salangkah kato sampai, Allahu a’lam pagantungan.
Kalau nan banyak balimbago, urang tuo sabuah hukum.
Pangulu sa undang-undang, ulama samo sakitab.
Nak nyo satali sajinjingan, nak saikek sabarumbuang.
Nak saukua lahia ju batin, sa ukua mangko manjadi, sasuai mangko takanak.
Duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang.
Samantaro kami baiyo, diwalakkan kalam sakotiko.
Rundiang dielo jo mufakaik, sambah disimpan dalam barih.
Saba mananti Sutan sakotiko, sakitu rundingan bakeh Sutan.
SIPANGKALAN :

Maano Pakieh Sutan, dikumbalikan parsambahan kapado Sutan
Adopun sapanjang buah parsambahan St Bandaro, sungguah tapakai dalam adat,
alah talingka dipusako, banalah tibo ditampatnyo.
Bak kato sutan : Kalau dirateh disalisiak, jikok diudang dipaberai,
alah tantu kalihetan. Tapi sungguahpun baitu bana, bak pitua dinan tuo ;
elok kato jo mupakat buruak kato diluanyo, kok ambo bao kato Sutan jo
mupakat diambiak kato jo paiyoan, dijapuikkan bana nan sado itu kapado
pangulu nan basa batuah tuanku nan duo tigo parsilaan sarato sialek nan
satampuah lalu sabondong suruik, mamintak ambo dengan sambah, mananti
sutan jo rundingan, laikoh banamo dalam adat, sambah kumbali kapado
St Bandaro, kaan baitu bana Pakieh Sutan ?

SIALEK :
Io bana Sutan Bandaro

SIPANGKALAN (Bandaro, Banuampu, Agam) :
Insya Allah, basaba kami mananti, baolah jo mupakaik Sutan.

SIALEK (Pakieh Sutan, Muaro Paneh, Solok) :

Manolah Sutan Bandaro, sipangka alek di balairoang nangko.
Sapanjang rundingan Sutan tadi, nan talimpah kapado kami.
Tumah alah Sutan caliek, Sutan pandangi.
Dilatak kato dalam mufakaik, tagak dek baitu padoman adaik,
Dek pusako duduak basamo, rancak rundingan dipalegakan.
Dek lamo lambek di jalan, agak talalai ambo mamulangkan kato.
Rila jo maaf ambo tantang itu, kapado Alloh kito mohonkan ampun.
Satantang rundingan Sutan nan ka tangah, dari sipangka ka bakeh alek.
Indak ka diulang bak manyikek, indak ka dibaliek bak mamanggang.
Sakadar manjapuik ujuang panitahan Sutan tadi.
Aa lah nan manjadi ujuang panitahan Sutan.
Jamba lah suko minta dibukak, nasi talatak mintak disantap,
aia tarisi nak mintak diminum.
Minta diparenai dek alek nan satampuah lalu, sabondoang suruik.
Kan iyo baitu nan manjadi ujuang panitahan Sutan tadi.
Sapanjang pintak jo kandak sipangka, karajo nan bapokok,
karakok nan bajunjuang Lah bulek kato dek mufakaik,
bulek aie dek pambuluah.  Buleh lah dapek di goloangkan,
Picak alah bisa dilayangkan.
Pintak raso lai ka bulieh, kandak lai raso ka balaku.
Tapi samantang pun baitu, Sutan. Toloang tunjuakan ikua-kapalo jamba.
Nak samo sanang dalam hati, sajuak dalam kiro-kiro.
Pulang maklum pado Sutan, sakito sambah dari ambo.

SIPANGKALAN :

Manolah Pakieh Sutan, dikumbalikan parsambahan kapado Sutan.
Diateh hari nan cako, alah sutan bao kato hambo jo mupakat,
diambiak kato jo paiyoan, dijapuikkan bana nan sado itu,
kapado panghulu nan gadang basa batuah, tuanku nan duo tigo
parsilaan sarato sialek nan satampuah lalu sabondong suruik.
Dapeklah kato nan sasuai paham nan saukua, jatuahlah kato kabulatan,
bulek lah buliah digolongkan kok picak lah buliah dilayangkan.
Adopun sapanjang parmintaan silang nan bapangka karajo nan bapokok,
sungguah tapakai dalam adat-alah talingka dipusako, banalah tibo
ditampaiknyo, pintak buliah kandak balaku.
Tapi samantangpun baitu kok buliahlah bali jo pinto dek
sialek satampuah lalu sabondong suruik, yo mintak tunjuakkan
ikua-kapalo jamba-jangko, maukua samo panjang, bungka mangati
samo barek, nak samo sanang dalam hati, sajuak dalam kiro-kiro.
Aratino bana, nak disamoilah disilang nan bapangka karajo nan bapokok.
Kan baitu bana Pakieah Sutan ?

SIALEK :
Yo bana Sutan Bandaro.

SIPANGKA :

Sapanjang buah parsambahan Pakieh Sutan, lah cupak tatagak nan baisi,
ragi takambang nan batiru. Tapi sungguahpun baitu bana, elok kato
dipakatokan, lamak siriah legaran carano, kato surang dibulek’i
kato basamo dimufakati, karano lai dihadapan silang nan bapangka
karajo nan bapokok, niniak mamak pangatuo Simabua, kok hambo bao
katu sutan jo mupakat, diambiak kato jo paiyoan, dijapuikkan bana
nan sado itu, mamintak hambo dengan sambah, mananti sutan jo panitahan,
laikoh banamo dalam adat, sambah kumbali kapado Pakieh Sutan.

SIALEK ( Pakieh Sutan, Muaro Paneh, Solok) :
Lah dalam adaik bana, tumah Sutan. Basaba kami tantang itu,
asa lai indak lamo bana.

SIPANGKA :

Dikumbalikan parsambahan kapado Pakieh Sutan.
Tapi adaik dahulu nan baistinah, kamudian kato nan basicapek,
capek sajo parsambahan dikumbalikan kapado sutan.
Kok diateh hari nan cako lah hambo bao kato sutan jo mupakat,
diambiak kato jopaiyoan, dijapuikkan bana nan sado itu,
kapado silang nan bapangka karajo nan bapokok,
dapeklah kato nan saiyo, paham nan saukua, ilialah samuaro,
mudiak lah saulakan. Sapanjang buah parmintaan panghulu
nan gadang basa batuah, tuanku nan duo tigo parsilaan,
sarato sialek nan satampuah lalu pulang sabondong suruik ;
-alah cupak tatagak nan baisi ragi takambang nan batiru-,
pintak biaso buliah kandak biaso balaku.
Insyaallah basamoilah pulo dek disilang nan bapangka,
karajo nan bapokok, niniak mamak pangatuo
Simabua sarato nan punyo rumah.
Sabaitulah sambah dikumbalikan kapado Pakieh Sutan

SIALEK :

Alah sampai panitahan Sutan Bandaro.
Kok iyo baitu nan manjadi bulek sagoloang, picak salayang.
Basuahlah tangan Sutan balah ka pangka,
nak samo kami turuik dari balah kaujuang Alah ka sanang hati Sutan,
jo Bismillah kito mulai.

Sigulambai

Mandanga barito di Radio
Lutuik guyah rakuangan tasakek
Rumah Bundo nan lah nyalo
Indak talarai di aia satabek

Ka disabuik indak cukuik kato
Ka diukua indak cukuik tali
Ka disukek batuanglah pacah
Tasirok darah dalam dado
Cameh takubua sabalun mati
Ubek dapek dukun bakilah

Mujuan indak dapek diraiah
Malang indak dapek ditulak
Sadonyo puang ka  Nan Kuaso
Bundo Kanduang matonyo sibak
Rumah Gadang lah tingga baro

Baa nyo kini kito di rantau
Nan dilingkuang paga saraso
Bundo kanduang jan sampai maimbau
Kito amankan “tuah sakato”

Lulua tangih buanglah Sadiah
Dipataguah Iman di dado
Nan lah ilang jan di ratok-i
Gadang jadi, ketekpun buliah
Indak babeda kaluih jo Maco
Baitu cinto ka Nagari

Kanyang Jo Ruok

 sm17.jpg

Assalamu’alaikum sanak di Parantauan
Jaweklah salam dari kampuang
Tapakai wakatu agak sabanta
malapeh rindu nan jo kampuang

Sajak saparo tahun mahilang
Nan surekko lah ditulih juo
dek manenggang hati Dagang
Ditundo dulu mangirimno

Sabab baa dek baitu
galak jo tangih kok batuka
bukan mambukak aib jo malu
tapi mancari kato nan bana

Buruak nak samo kito buang
elok nak dapek kito bao
disabuik saketek kisah Dagang
katiko pulang bahari raya

Kanduang pulang barami-rami
mambaok oto ciek surang
lapang dado sanangnyo hati
tabayang di rantau Dagang lah sanang

Kami paleba sapanjang jalan
kami palaweh pintu kaporo
nak sampai bana oto ka halaman
bialah “bungo” nak talendo

Sajak kami mandapek kaba
kanduang ka pulang jo oto surang
ayam jo itiak sato ka pasa
taluanyo sajo tingga di kandang

Dek ulah sanangnyo hati
barang nan indak kami adokan
batuka galang jo timah pati
untuang lai baju balangan panjang

Sapakan lamono bahari rayo
kami hiduik bak Juragan
pai ka lapau mambali lado
jo oto juo kanduang antakan

Labiah bak raso Batagak Panghulu
siang jo malam baralek gadang
lupo jo susah maso lalu
takalo Dagang ka mahilang

Babagai-bagai macam acara
malam amal sambia bagurau
panjek pinang pangguang hibua
sampai basaluang dalam lapau

Dalam acara lelang kue
salo manyelo batanyo kaba
bak cando koncek dalam embe
malompek-lompek pitih kalua

Baitu juo acara saluang
bakandak lagu mintak dipantuni
pitih bak cando ayam ka jaguang
sabalun abih alun juo baranti

Tangangak urang di lapau
sakadai urang kanduang bayiakan
kok cando iko sadonyo urang di rantau
rayo lah baa satiok bulan

Dagang di puji di mulyakan
kecek didanga kasadono
kok ado dibalakang nan mancibiakan
itu tak lain dek iri sajo

Lah sapakan Dagang di rumah
mandeh baralek satiok ari
Tamporo rampak labuahlah lanyah
kami tarimo jo suko hati

Lah tibo masonyo ka babaliak
Cuti abih toko nan tingga
tasabuik dek Dagang randang itiak
taragak pulo jo palai bada

Indak diulang duo kali
mandeh carikan salero Dagang
ampiang badadiah jo tangguli
sampai jo tapai bapuluik lamang

Apo di tabek lah babangkik
di parak tunggua lah tingga
kok lai ka ubek ibaraik sakik
ka oleh-oleh tibo di jawa

Lah baliak Dagang ka rantau
babaliak langang taraso kampuang
tibo rusuah lah tabik galau
dicaliak padi lah abih di lumbuang

Lai bana Dagang baragiah
pambali maco Dagang sabuikan
usah lai ka pambali siriah
ka garam sajo indak doh cukuik

Tapi dek Dagang lai manyabuik
takalo kabaliak malam sinayan
ka dituka Cek, Bank batutuik
dari jawa sajo nanti dikirimkan

Mandanga janji dari muluik
lupo jo hutang sabalik pinggang
isuak ko tibo urang manuntuik
dilipek duokan bayia hutang

Tapi apo ka disabuk
Di Dagang janji bukan doh hutang
Sajak jakarta ditutuik kabuk
Jo surek surek takuik malayang

Tarakhir kaba kami tarimo
kadai Dagang disita urang
untuak pambayia carteran oto
nan Dagang baok wakatu pulang

Kok bana itu nan tajadi
lah bakicuah kami kironyo
labiah rancak pulang jo padati
cukuk jo rumpuik bayia sewanyo

Kami sangko jambatan panyubarang
kayu barakuak nan kami titih
Sagitu sajo nan ambo sampaikan,
bukan baniaik ka manyingguang,

Hei… hei yo paniang wak jo dagang…
PANIAAANNNNGGGG